VI tydzień Okresu Zwykłego, rok A2

piątek

Spread the love

21 lutego 2014

Jk 2,14-24.26
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

Ps 112,1-6
R: Radość znajduję w Bożych przykazaniach

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a jego sprawiedliwość będzie trwała na zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza,
i swymi sprawami zarządza sprawiedliwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Ewangelia: Mk 8,34-9,1
Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Rafał Arnáiz Barón, Pisma duchowe 07.04.1938

Jak dobrze żyje się w sercu Chrystusa! Kto by się skarżył, że cierpi? Jedynie nierozumny, który nie adoruje Męki Chrystusa, krzyża Chrystusa, serca Chrystusa, może rozpaczać w własnych cierpieniach… Jak dobrze żyje się przy krzyżu Chrystusa!

Jezu Chryste…, pokaż mi tę wiedzę, która polega na umiłowaniu lekceważenia, obelg i wzgardy; naucz mnie cierpieć jak święci: z pokorną radością i bez krzyku; naucz mnie być łagodnym z tymi, którzy mnie nie kochają lub gardzą mną. Ukaż mi to poznanie, które wskazujesz całemu światu z wysokości Kalwarii.

Wiem, wewnętrzny, bardzo łagodny głos wszystko mi wyjaśnia. czuję w sobie coś, co pochodzi od Ciebie i czego nie potrafię określić. Coś, co pozwala mi odgadnąć tyle tajemnic, których człowiek nie może zrozumieć. Ja, Panie, na swój sposób, rozumiem wszystko. To miłość. Wszystko jest tutaj. Widzę to, Panie i niczego więcej nie potrzebuję. To miłość! Kto może wytłumaczyć miłość Chrystusa? Niech zamilkną ludzie i stworzenia; umilknijmy, abyśmy w ciszy usłyszeli szept miłości, miłości pokornej, miłości cierpliwej, miłości ogromnej, nieskończonej, którą ofiaruje nam Jezus, przybity do krzyża, z rozpostartymi ramionami. Świat, w swoim szaleństwie, tego nie słucha.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code