Uroczystość Najświętszej Trójcy

Środa, IX tydzień Okresu Zwykłego

Spread the love

6 czerwca 2012

2 Tm 1,1-3.6-12
Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć.
Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.
Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i.nauczycielem ja zostałem ustanowiony.
Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.

Ps 123,1-2a.2bcd
R: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Do Ciebie wznoszę oczy,
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone
na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Ewangelia: Mk 12,18-27
Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę”. Jezus im rzekł: „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza: «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba». Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Kardynał Józef Ratzinger (Papież Benedykt XVI), Mitarbeiter der Wahrheit

Chrześcijaństwo nie obiecuje zwyczajnego zbawienia duszy, w jakiś tam zaświatach, gdzie wszelkie wartości i cenne rzeczy tego świata znikną, jakby chodziło o scenę, którą zaledwie zbudowano i która już znika. Chrześcijaństwo obiecuje wieczność tego, co się dokonało na tej ziemi.

Bóg kocha tego całego człowieka, jakim teraz jesteśmy. Jest zatem nieśmiertelne to, co wzrasta w nas i rozwija się w naszym obecnym życiu. To w naszym ciele cierpimy i kochamy, żywimy nadzieję, odczuwamy radość i smutek i żyjemy w czasie. To wszystko, co w ten sposób wzrasta w obecnym życiu, nie podlega zepsuciu. Jest zatem niezniszczalne to, czym jesteśmy w naszym ciele, co rosło i dojrzewało w centrum naszego życia, w związku ze sprawami tego świata. To „człowiek w całości”, taki, jaki jest w tym świecie, jaki żył i cierpiał, taki zostanie pewnego dnia zaniesiony do wieczności Boga i będzie miał udział, w Bogu samym, w wieczności. To właśnie powinno wzbudzić w nas głęboką radość.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code