Współczesność - Fundacja WiP

Bezpieczeństwo i tożsamość

Spread the love

Bezpieczeństwo i tożsamość

Ruch Wolność i Pokój w relacjach międzynarodowych (1985-1990)

Konferencja 7-8 października 2011 r., Warszawa

Sala konferencyjna Biblioteki m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28

7 października (piątek) godzina 17.00 – otwarcie wystawy fotograficznej w hallu

Przywitanie uczestników konferencji: Jarosław Dubiel, Andrzej Miszk

Wystąpienia:

Zbigniew Romaszewski (wicemarszałek Senatu RP):
„Prawa człowieka w relacjach międzynarodowych – różnice między latami 80-tymi i dniem dzisiejszym”

Jacek Czaputowicz (dyrektor KSAP):
„Znaczenie Ruchu Wolność i Pokój w relacjach międzynarodowych – perspektywa ćwierćwiecza”.

Program konferencji
godz. 17.30 – 20.30
Panel I : Tożsamość – Doświadczenie – Przyszłość,
kontekst polsko- ukraiński. Alik Alisewicz (jeden z nieformalnych liderów ruchu hippisowskiego na Ukrainie), Jarosław Hrytsak (Uniwersytet Katolicki we Lwowie), Markijan Iwaszczyszyn (Projekt DZYGA – Lwów), Myrosław Marynowycz (wicerektor Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie), Mykoła Ryabczuk (Centrum Studiów nad Kulturą Ukraińską – Kijów), Taras Woźniak (Redaktor naczelny kwartalnika
„Ji”- Lwów).

Prowadzenie: Bogumiła Berdychowska, Jan Piekło

W tej części interesować nas będzie szczególnie to, czy i w jaki sposób byli dysydenci i niezależni twórcy wpływają na podstawowe dyskusje tożsamościowe
i polityczne na Ukrainie, także w kontekście relacji z Polską i innymi sąsiadami. Co dzisiaj robią dawni dysydenci, gdzie jest ich miejsce w społeczeństwie?
Czy znany jest ich dorobek? Jak wygląda dzisiaj kwestia praw człowieka na Ukrainie i jak ten obszar życia publicznego oceniają ukraińscy i polscy goście?

godz. 20.30 – 22.30
Spotkanie, bankiet oraz koncert

8 października (sobota) godz. 9.30
Piotr Odrzywołek – prezentacja planów wydawniczych Fundacji WIP

godz. 10.00 – 12.30
Panel II : jednostka wobec państwa – państwo wobec wyborów etycznych jednostki – doświadczenia historyczne i współczesne.
Markus Meckel
(Berlin, były dysydent i Minister SZ NRD), Wolfgang Templin (dyrektor Fundacji H. Boella w Warszawie), Aleksander Podrabinek (Moskwa – były więzień
łagrów, dysydent, obrońca praw człowieka, niezależny dziennikarz), Franek Wiaczorka (Mińsk – działacz opozycji na Białorusi), Florian Wenninger (Uniwersytet Wiedeński), Alik Alisewicz (Lwów), Kacper Szulecki (Uniwersytet w Konstancji – RFN), Jerzy Kolarzowski (UW), Peter Schwarz (Wien – Dokumentationsarchiv des österreichsichen Widerstandes).

Prowadzenie: Zuzanna Dąbrowska, Dariusz Zalewski

Panel poświęcony będzie dylematom między życiem osobistym a publicznym, kwestie godzenia poglądów etycznych, religijnych, wyborów moralnych
z aktywnością społeczną i polityczną. Jak wygląda kompromis w państwie demokratyczny, totalitarnym lub autorytarnym (case studies dot. każdego z krajów
reprezentowanych na konferencji)?

Przerwa: lunch bufetowy

godz. 13.00 – 15.00
Panel III : mniejszości etniczne w PRL i dzisiaj. czy możliwa jest empatia w polityce międzynarodowej?
Taras Woźniak (Lwów), Aleksander
Milinkiewicz (lider białoruskiego ruchu „Za Wolność”), Tadeusz Gawin (były lider ZPB – Białoruś), Mariusz Maszkiewicz (UKSW), Bogdan Cywiński (publicysta), Kornel Morawiecki (lider historycznego ruchu „Solidarność Walcząca”), Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski), Lucjan Winnicki (Uniwersytet Wrocławski), Joanna Konieczna-Sałamatin (Uniwersytet Warszawski).

Prowadzenie: Bogumiła Berdychowska, Jerzy Żurko

Polskie doświadczenia z lat 80-tych – dialog z Litwinami, Ukraińcami, Białorusinami i pytania dot. polskiej polityki wschodniej po 1989 r.

Przerwa kawowa

godz. 15.30 – 17.30
Panel IV: Bezpieczeństwo państwa vs. dobro jednostki. etyka – ekologia – racja Stanu.
Mariana Bułgakowa Lwów („Legal Analytics”- EACLA), Jan Haverkamp (Greenpeace), Andrzej Kassenberg (Instytut na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – Warszawa) Zbigniew Karaczun ( SGGW).

Prowadzenie: Jarosław Dubiel, Radosław Gawlik

Granice kompromisu w relacji: państwo – jednostka, w świecie współczesnym. Konflikty ekologiczne i etyczne w relacjach międzynarodowych. Podstawowe pytanie to: globalny kryzys czy szansa na zmianę energetyczno- klimatyczną w różnych regionach Europy i świata? Konflikty ekologiczne i etyczne w relacjach międzynarodowych na przykładzie porozumienia post Kyoto. Energetyka jądrowa.

Zakończenie i podsumowanie (godz. 17.30 – 18.00)

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code