Książki Wydawnictwa Mateusza

Wstyd i utrata przywiązania

Spread the love

WSTYD I UTRATA PRZYWIĄZANIA

Praktyczne zastosowanie terapii reparatywnej

Joseph J. Nicolosi

Tytuł oryginału: SHAME AND ATTACHMENT LOSS The Practical Work of Reparative Therapy

Tłumaczenie: Anna Jetkowska

Wydawnictwo Mateusza

Przedmowa– dr H. Newt on Ma lony

Chciałbym zarekomendować Państwu ważną pozycję autorstwa dra Josepha
Nicolosiego. Poświęciłem wiele lat na kształcenie i szkolenie terapeutów,
i polecam tę pracę z następujących względów: po pierwsze, mimo
zarzutów kierowanych pod adresem terapii reparatywnej przez niektóre
osoby z Wydziału 12 (Klinicznego) Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, nie została ona odrzucona jako metoda leczenia tych, którzy chcą zmienić swoją orientację seksualną, zwłaszcza chrześcijan i innych osób,
które chciałyby to uczynić z powodów moralnych bądź religijnych.

Po drugie, mimo że obecnie kładzie się silny nacisk na metody leczenia
potwierdzone empirycznie, wszystkie podejścia zaczynały swoje istnienie
jako teorie, które miały zastosowanie kliniczne długo przed tym, zanim
stały się przedmiotem kontrolowanych badań klinicznych. Teoria reparatywna,
w kształcie opisanym w książce Nicolosiego, jest tego przykładem. Empiryczne uprawomocnienie będzie kolejnym krokiem w jej rozwoju, ale nie powinna być deprecjonowana tylko dlatego, że znajduje się w obecnej fazie.

Po trzecie, teoria reparatywna w ujęciu Nicolosiego nie jest przedstawiona
jako środek zaradczy na wszystko ani jako model tłumaczący każdy aspekt homoseksualizmu. Jest ona przedkładana jako obiecujące lekarstwo oparte na jednym środowiskowo znaczącym czynniku, czyli interakcjach z rodziną. Prezentuje się ją także jako jedną z możliwości osobom motywowanym
powodami religijnymi, które szukają alternatywy do podejścia,
którego nie mogą zmienić.

W podsumowaniu Nicolosi stwarza miejsce dla hipotezy „społeczno-
-środowiskowej”. Jego teorie są znaczącym wkładem w klasyczny model
psychoanalizy, który dobrze współbrzmi z tradycyjnym nauczaniem judeochrześcijańskim.
Choć w obecnej sytuacji może istnieć ryzyko związane z publikacją tej książki, przyjmuję z uznaniem odważny i wartościowy wkład Nicolosiego w psychoterapię w nadziei, że wpłynie on na całą tę dziedzinę i sprawi, że jej podejście do tematu będzie bardziej zrównoważone.

Dr H. Newton Malony – profesor w Graduate School of Psychology, Seminarium Teologiczne Fullera

Przedmowa – dr Robert Perloff

Nicolosi, adwokat homoseksualnych mężczyzn i kobiet, którzy próbują pokonać swoje zainteresowanie tą samą płcią i osiągnąć spełnienie w związku
heteroseksualnym, odważnie przeciwstawia się – niczym głos wołającego
na pustyni – konserwatywnym psychologom, którzy utrzymują, że zmiana
z homoseksualizmu na heteroseksualizm nie jest ani możliwa, ani wskazana.
Rozpowszechnianie jego poglądów jest pożądane i konieczne zarówno
dla społeczeństwa, jak i samych gejów i lesbijek. Nie chodzi o to, aby jednoznacznie dowieść, że dla wielu homoseksualistów heteroseksualizm jest
lepszy niż homoseksualizm, ale jedynie o to, że tego rodzaju poszukiwanie
powinno być całkowicie dostępne dla osoby homoseksualnej, jeżeli tego sobie
życzy.

Traktat Nicolosiego na temat terapii reparatywnej jest przełomową
i odważną przeprawą przez zdradliwe tonie, niebezpieczne prądy i ostre
zakręty na drodze do ominięcia deklaracji wypowiadanej przez społeczność
psychologów, że homoseksualizm jest właściwym wyborem dla mężczyzn
i kobiet czujących pociąg do osób tej samej płci. Praca, mimo że wciąż kontrowersyjna, jest jasna w sądach i bardziej wiarygodna dzięki odniesieniu do
spostrzeżeń pacjentów, ich uczuć i dynamiki rodziny.

Jednym słowem: celem Nicolosiego w propagowaniu swojego punktu widzenia w tej kontrowersyjnej, palącej kwestii jest jej szerokie i dogłębne przedstawienie, nie tylko abstrakcyjne, lecz również doświadczeniowe, teoretyczne i praktyczne.
Polityka i decyzje organizacji takich jak Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i być może również Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne
byłyby bardziej przemyślane i oparte na bardziej prawdziwych przesłankach,
gdyby poznały one lepiej koncepcję terapii reparacyjnej.

Książka Nicolosiego zasługuje na szeroki odbiór, zarówno przez jej zwolenników,
jak i przeciwników, bez względu na to, czy w przyszłości okaże się, że Autor miał rację lub nie, albo miał ją tylko częściowo. Jego koncepcja znajduje się dopiero w toku rozwoju.

Droga do prawdy ostatecznej może zostać wytyczona dopiero wtedy, kiedy
praca będzie w pełni ukończona, na pewno nie wówczas, gdy zagraża jej
walka ideologiczna, która zaciemnia problem.

Autor wniósł ogromny wkład w literaturę dotyczącą seksualności przez to, że zaproponował, by jego racjonalne spojrzenie zostało rozważone przez gejów i lesbijki, uczonych zajmujących się tą dziedziną, zwykłych ludzi oraz psychoterapeutów – praktyków. Z jego śmiałymi i stanowczymi poglądami
czytelnik powinien się zaznajomić dokładnie, czytając tę pozycję od początku do końca.

Dr Robert Perloff – były prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, wybitny, emerytowany profesor, Uniwersytet w Pittsburghu

Opinie o terapii dr. Josepha J. Nicolosiego

„W panującej obecnie atmosferze sporów i podziałów wokół tematu leczenia homoseksualizmu, naraża się na szwank dobro tysięcy pacjentów.
Istnieje zatem nagląca potrzeba, aby zarzucić wojowniczą cenzurę i ideologie,
które ograniczają otwartą dyskusję, na rzecz uczciwości klinicznej.
Prawo pacjenta do wyboru własnych celów terapeutycznych jest sprawą
pierwszoplanową i próby zduszenia wolności jego wyboru są nie tylko
godne potępienia, ale też stoją w sprzeczności z podstawową misją samej
ochrony zdrowia.

Z tego powodu, nawet jeżeli nie zgadzam się z niektórymi relacjami
przyczynowo-skutkowymi przedstawionymi w tej książce, punkt widzenia
dra Nicolosiego musi być częścią równania w uczciwej, otwartej dyskusji
poprzedzającej ostateczne ustalenie klinicznych i naukowych faktów.
W mojej ponadsześćdziesięcioletniej praktyce psychologicznej widziałem
wiele przypadków, zarówno medycznych, jak i psychologicznych, które
z początku wydawały się nieuleczalne, a teraz leczy się je z łatwością. Na
tak wczesnym stadium gorącej dyskusji na temat leczenia homoseksualizmu
i pociągu do tej samej płci, przedwczesne skazywanie wszystkich homoseksualistów na niedający się zmienić sposób życia byłoby niesprawiedliwością najgorszego rodzaju.”

Dr Nicholas A. Cummings – wybitny profesor Uniwersytetu Nevada, prezes Cummings Foundation for Behavioral Health; prezes The Nicholas & Dorothy Cummings Foundation; prezes zarządu CareIntegra i były prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego

* * *

„Nicolosi wnosi szeroką perspektywę kliniczną praktyka do refleksji na
temat pracy z jednostkami doświadczającymi niechcianego pociągu do tej
samej płci. Pozostaje głęboko zanurzony w literaturze historycznej związanej
z tematem. Powyższa praca zapewnia bogactwo hipotez klinicznych dla
dalszych badań. Nicolosi wykazuje równowagę w dopuszczaniu możliwych
czynników biologicznych i psychologicznych wywołujących homoseksualizm,
uwzględniając pełną zgodę klienta na terapię, wykazując szacunek
dla właściwych granic w profesjonalnej konsultacji klinicznej i uznając doświadczenia zarówno tych, którzy uważają taką pracę za bezproduktywną,
jak i tych, którzy odnotowują sukcesy.”

Dr Stanton L. Jones – rektor i profesor psychologii w Wheaton College, autor Homosexuality: The Use of Scientific Research in the Church’s Moral Debate oraz Ex-Gay? A longitudinal Study of Religiously Meditated Change of Sexual Orientation

* * *

„Niewiele osób posiada tak głębokie doświadczenie i rozliczne sukcesy
w prowadzeniu terapii niechcianego pociągu do tej samej płci, co Joe Nicolosi.
Jako mistrz w tej dziedzinie czerpie swe doświadczenia zarówno od
profesjonalistów, jak i zainteresowanych tematem laików. Każdy terapeuta o prawdziwie szerokich horyzontach powinien zapoznać się z ważnym wglądem, jaki zapewnia dr Nicolosi. Ponadto niniejsza książka może i powinna stanowić podstawę kursów dla zainteresowanych tematem terapeutów pragnących zgłębić sztukę i wiedzę o tym, jak pomagać w odwracaniu homoseksualizmu i odbudowywaniu pragnień i zachowań heteroseksualnych u tych, którzy poszukują tego rodzaju zmian.”

Jeffrey Burke Satinover – dr nauk medycznych certyfikowany przez
Amerykańską Radę Psychiatrii, Amerykańską Radę Neurologii, Instytut
C.G. Junga w Zurychu, autor Homosexuality and the Politics of Truth

* * *

„W tej bogatej w szczegóły książce dr Nicolosi dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem pracy z mężczyznami czującymi pożądanie do tej
samej płci, którzy chcą zmniejszyć swój niechciany pociąg i rozwinąć potencjał
heteroseksualny. Nicolosi jest przekonany, że najistotniejsze tradycje religijne świata są słuszne: ludzkość została stworzona, by dobierać sobie partnerów seksualnych przeciwnej płci. Organizacje zrzeszające psychiatrów i psychologów
muszą szanować ten punkt widzenia; inne postępowanie byłoby poważnym
pogwałceniem różnorodności poglądów i prawa klienta do wolności i samostanowienia. Ta nowa publikacja jest bogatym źródłem informacji – napisana przez przenikliwego klinicystę, którego praca z klientami doświadczającymi pociągu do tej samej płci była przełomowa, począwszy od książki z 1991 r. pt. Reparative therapy.

Dr A. Dean Byrd, MBA, MPH –profesor psychiatrii Uniwesytetu Utah; prezes Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Terapii i Badania Homoseksualizmu (NARTH)

* * *

„Zgodnie z oczekiwaniami czytelników Wstyd i utrata przywiązania: praktyczne działanie terapii reparatywnej autorstwa dra Nicolosiego po raz kolejny wnosi ogromny wkład w to, by ułatwić rodzicom, terapeutom i wszystkim
zainteresowanym kwestiami kulturowymi przyswojenie złożoności homoseksualizmu i sposobów jego leczenia. Dr Nicolosi jako uczony nieustannie podąża drogą tradycji klinicznej i filozoficznej.”

Benjamin Kaufman – dr nauk medycznych, profesor psychiatrii Uniwersytetu Kalifornijskiego, psychoterapeuta

* * *

„Dr Joseph Nicolosi, jako znany na całym świecie ekspert kliniczny
w zakresie terapii reparatywnej niechcianego homoseksualizmu, napisał
praktyczny podręcznik o zdrowych podstawach teoretycznych, pełen wglądu
klinicznego, błyskotliwości intelektualnej i empatii. Książka niniejsza stanie się bez wątpienia podstawową literaturą źródłową dla psychologów, psychiatrów i innych klinicystów zajmujących się leczeniem osób zmagających się z bodźcami homoseksualnymi. Książka ta opiera się nie tylko na zdrowych podstawach psychologicznych i wnosi wiele zagadnień teoretycznych, ale jest spójna z judeochrześcijańskim pojmowaniem stworzenia ludzi jako mężczyzn i kobiety, z uznaniem normalności emocjonalnie bliskich, pozbawionych seksualności relacji pomiędzy mężczyznami.”

Dr George A. Rekers – dr teologii, członek American Academy of
Counseling Psychology, wybitny, emerytowany profesor neuropsychiatrii
i behawioryzmu na Univeristy of South Carolina School of Medicine

* * *

„Właśnie skończyłem czytać tę książkę i żałuję, że w mojej wcześniejszej
służbie doradzania homoseksualistom nie było podobnych badań i takich słów nadziei. Książka Nicolosiego zapewnia świeżą, chłodną porcję rozsądku i nadziei w jednym z najbardziej podgrzewanych współcześnie tematów. Musi ją przeczytać nie tylko homoseksualista, który zmaga się ze swoją seksualnością, ale każdy duszpasterz, doradca i terapeuta. Jako profesor uniwersytecki zajmujący się badaniami poświęconymi służbie rodzinie, będę wymagał jej znajomości od swoich studentów.”

Pastor Roger Sonnenberg – profesor studiów magisterskich poświęconych służbie rodziny na Concordia Univeristy, autor Human Sexuality:
A Christian Perspective

* * *

„Joe Nicolosi, legendarna postać w świecie terapeutów afirmacji płci,
poświęcił wiele czasu w karierze zawodowej na uświadamianie zachodniemu
światu, że możliwa jest zmiana orientacji seksualnej. Jego najnowsza, czwarta książka: Wstyd i utrata przywiązania: praktycznie zastosowanie terapii reparatywnej jest przykładem najnowszych odkryć Autora i jego osobistego
rozwoju w rozumieniu i leczeniu niechcianego pociągu do tej samej płci. Na początku pojmował on pociąg homoseksualny jako próbę „naprawy
deficytów płci”, teraz widzi go szerzej, jako dążenie do „naprawy głębokich deficytów Ja” i jako „obronę przeciwko urazowi jądra Ja”. Wychodząc z tych wyjątkowo wnikliwych przesłanek, tekst zwraca się do psychiatrów i psychologów oraz do przywódców służb religijnych i wyjaśnia psychodynamikę homoseksualizmu, sposoby jego leczenia, rolę gniewu oraz rozwiązanie problemu gniewu w terapii reparatywnej. W niniejszej książce znajdziemy nie tylko nowe, błyskotliwe spojrzenie; pokazuje ona również, że
światopogląd judeochrześcijański jest zgodny z praktycznymi technikami
psychologicznymi prowadzącymi do wyzdrowienia. Polecam tę książkę każdemu, kto pragnie poznać przyczyny homoseksualizmu bądź sposoby jego leczenia. Książka ta winna się znaleźć w bibliotece każdego psychoanalityka, lidera służby religijnej i każdej osoby zaniepokojonej chaosem w kwestiach seksualnych szerzącym się w otaczającym nas świecie.”

Arthur Goldberg – jeden z dyrektorów JONAH, autor Light in the Closet: Torah, Homosexuality and the Power to Change.

* * *

„Najnowsza książka dra Nicolosiego jest jak zawsze kontynuacją wnikliwego spojrzenia mocno zakorzenionego w klinicznym doświadczeniu
autora. Choć podstawowe podejście terapeutyczne przetrwało próbę czasu,
zostało uszlachetnione dzięki doświadczeniu. Wiele mitów dotyczących terapii reparatywnej zostaje obalonych dzięki tej książce i nikt, kto ją czyta, nie może nadal wierzyć, że terapeuci reparatywni są motywowani przede wszystkim uczuciami antygejowskimi. Poważna troska o klientów jest wyraźnie widoczna w wielu przytaczanych transkrypcjach. Podejście to jest – co pokrzepiające – mało doktrynerskie. Choć książka przeznaczona jest w zamierzeniu dla terapeutów, znajdziemy tu również wiele informacji, które pogłębią wiedzę laików w tym temacie. Nawet krytycy, którzy czują odrazę do tego typu terapii, mogą przekonać się, że zmieniliby zdanie po przeczytaniu tej książki.”

Dr Neil Whitehead – konsultant naukowy, autor: My Genes Made Me Do It: A Scientific Look at Homosexual Orientation i ponad 120 publikacji naukowych

* * *

„Joseph Nicolosi osiągnął w tej książce coś, co mogło być jedynie rezultatem wieloletnich obserwacji klinicznych i akademickiej syntezy tego,
co dzisiaj wiadomo o początkach homoseksualizmu i jego leczeniu w przypadkach, które nie są egosyntoniczne. Prasa popularna pielęgnuje ideę, że
powodem dla odrzucenia bodźców homoseksualnych musi być tradycyjny brak akceptacji w społeczeństwie. Obiektywne studium naukowe mówi coś przeciwnego. Nicolosi odkrywa złożone, oparte na wstydzie i utracie przywiązania motywacje kryjące się za zachowaniem homoseksualnym i dostarcza przykładów klinicznych, by pokazać, jak bardzo uwalniająca może być praca reparatywna dla tych, którzy mają odwagę badać źródła bólu tak długo ukrywanego poza świadomością. Ci specjaliści, którzy pragną trzymać się przeważających sądów dotyczących homoseksualizmu, nie powinni czytać tej książki. Ale każdy, kto się z nią zapozna, zyska przekonujące zrozumienie rozwoju osobowości i dynamiki rodziny, i pojmie naszą potrzebę, by traktować podróż psychoterapeutyczną z każdym klientem jako zupełnie nową przygodę.”

Dr Johanna Tabin – członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wydziału 38 Psychoanalizy, autorka On the Way to Self: Ego and Early Oedipal Development

* * *

„W tej przełomowej książce Nicolosi, pionier w dziedzinie terapii reparatywnej, wprowadza lekarzy klinicznych w tematykę wpływu wstydu i utraty
przywiązania jako źródła pożądania homoseksualnego. Dzięki zintegrowaniu
licznych podstaw teoretycznych, Nicolosi rozwinął i skutecznie zaprezentował
nową, wszechstronną podbudowę pod zrozumienie i leczenie mężczyzn z SS A. Techniki i strategie omawiane w tej przełomowej pracy nie tylko prowadzą terapeutów w ich pracy z tymi, którzy zmagają się z homoseksualizmem, ale zapewniają wgląd w wiele innych przypadków klinicznych. Ta pozycja jest obowiązkowym i ważnym źródłem w bibliotece każdego doradcy. Będzie miała trwały wpływ na spostrzeganie i rozumienie homoseksualizmu przez środowiska naukowe i terapeutyczne.”

Janelle Hallman – certyfikowany doradca, autorka W sercu żeńskiego homoseksualizmu

* * *

„Dla tych, którzy dobrowolnie zdecydowali się na znalezienie innej drogi
w zmaganiu się z wyzwaniami, jakie stawia homoseksualizm, ta książka to
dar z nieba. Joseph Nicolosi napisał pierwszorzędny podręcznik, który bezpośrednio stawia czoła problemowi, opiera się na najlepszych dostępnych
dowodach i który jest zakorzeniony w wieloletniej praktyce terapeutycznej. Od dawna potrzebowaliśmy takiej książki: szanującej ludzkie wybory, realistycznej
w głównych twierdzeniach, jasnej co do podbudowy teoretycznej, świadomej znaczących obiekcji i przekonywającej w proponowanych rozwiązaniach klinicznych. Każdy duszpasterz i terapeuta, niezależnie od osobistych teologicznych czy moralnych przekonań, powinien posiadać tę książkę w swojej bibliotece ze względu na tych, którzy szukają alternatywy dla ideologii seksualnej obecnej w naszej kulturze i z uwagi na zwykłą uczciwość i walor intelektualny.”

Dr William J. Abraham – Profesor studiów nad Wesleyem na Albert Cook Outler, wybitny profesor – wykładowca w Perkins School of Theology, Uniwersytet Południowych Metodystów

* * *

Dr Josef Nicolosi, amerykański terapeuta z ponaddwudziestopięcioletnim
doświadczeniem pracy z pacjentami homoseksualnymi, proponuje nowatorskie
podejście do problemu homoseksualizmu: wykorzystuje metody z powodzeniem stosowane w zaburzeniach psychosomatycznych, lękowych i innych, uwarunkowanych środowiskowo (sytuacyjnie). Tego rodzaju terapia, zwana terapią reparatywną, może być stosowana również w zaburzeniach o charakterze psychogennym i treningach asertywności, a także w pracy z pacjentami odczuwającymi nieakceptowane skłonności homoseksualne czy doświadczającymi z tego powodu zaburzeń związków seksualnych. U tych osób efektem metody Nicolosiego jest rozbudowanie heteroseksualnego potencjału pacjenta oraz obniżenie intensywności odczuć homoseksualnych. W rezultacie umożliwia to pacjentom życie zgodne z ich poczuciem tożsamości i wyznawaną hierarchią wartości.

Dlaczego jednak potrzebne jest to wyjaśnienie?
Otóż w ubiegłym wieku homoseksualizm został usunięty z klasyfikacji zaburzeń: w 1973 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne usunęło go ze swojej listy DSM, w 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) doprowadziła do usunięcia z listy ICD.

W Stanach Zjednoczonych dokonało się to w drodze głosowania, przy stosunku głosów 5816 za i 3817 przeciw. Wśród terapeutów, którzy głosowali „za”, wielu było przekonanych, że dzięki temu z osób homoseksualnych zdejmie się stygmat społeczny i będzie można skuteczniej pomóc tym, którzy potrzebują i poszukują pomocy psychiatrycznej (Conrad P., Schneider J.W. (1992) Deviance and medicalization: from badness to sickness, Temple University Press, Philadelphia, s. 209).

Stało się jednak inaczej i obecnie większość psychoterapeutów, gdy trafiają do nich osoby cierpiące z powodu skłonności homoseksualnych, odmawia terapii reparatywnej (zmieniającej orientację z homo- na heteroseksualną), uzasadniając, że homoseksualizm został wykreślony z listy chorób, a proponują jedynie terapię afirmatywną: Jedyne, co mogę zrobić, to popracować z panem/panią nad akceptacją pańskiego homoseksualizmu.

Trzeba jednak pamiętać, że w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision http://apps.who.int/classifications/apps/ icd/icd10online/ data dostępu 26.10.2010) nadal występują zaburzenia:

* F 66.1 Orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystoniczna)
„Tożsamość płciowa czy też preferencja seksualna (heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna lub przedpokwitaniowa) nie budzą wątpliwości, ale osoba chciałaby, aby było inaczej i z powodu współistniejących zaburzeń psychologicznych i behawioralnych szuka terapii, która pozwoliłaby na zmianę”.

* F 66. 2 Zaburzenie związków seksualnych
„Tożsamość płciowa lub orientacja seksualna (heteroseksualna, homoseksualna lub biseksualna) odpowiedzialna jest za trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu związku z partnerem seksualnym”.

Oznacza to, że psychoterapeuta, napotykając osobę cierpiącą z powodu konfliktu między odczuwanymi skłonnościami homoseksualnymi a swoim poczuciem tożsamości, ma obowiązek takiej osobie pomóc. Nie wolno psychoterapeucie
takiej – ani żadnej innej – osobie narzucać własnych celów
terapeutycznych.

Prof. Zbigniew Lew Starowicz w czasopiśmie medycznym „Medycyna
po Dyplomie” w roku 2004 napisał: „Należy przestać odrzucać terapię, mającą zmienić orientację homoseksualną. Wielu pacjentów poinformowanych o skuteczności leczenia może dokonać racjonalnego wyboru i poddać się terapii w celu minimalizacji niechcianych zainteresowań homoseksualnych i rozwoju potencjału heteroseksualnego. Należy uznać, że zdolność do dokonania takiego wyboru jest fundamentalna dla autonomii i samostanowienia pacjenta” (Lew-Starowicz (2004) „Medycyna po Dyplomie” nr 5/2004).

Psychologów i psychoterapeutów obowiązuje Kodeks etyczno-zawodowy, w którym napisane jest: „Psycholog jest świadomy szczególnej odpowiedzialności, wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu. Powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań przekraczających
jego możliwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom
wykonywanej pracy” oraz: „Obowiązkiem psychologa jest stały rozwój zawodowy i dążenie do stałego rozwoju osobistego. Kwalifikacje psychologa powinny odzwierciedlać aktualny poziom wiedzy i technik psychologicznych. Psycholog korzysta z dorobku nauki światowej. Przyjmowanie twierdzeń i metod, wypracowanych w innych warunkach społecznych i kulturowych, powinna poprzedzać krytyczna analiza możliwości ich wykorzystania w naszych warunkach” (Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, http://www.ptp.org.pl/modules.php?name-=News&file=article&sid=29 data dostępu 26.10.2010).

Dlatego książka dr Nicolosiego staje się lekturą niezbędną dla wszystkich,
którzy w praktyce zawodowej spotykają klientów z orientacją seksualną
niezgodną z ego lub doświadczających zaburzeń związków seksualnych,
tak aby na gruncie polskim można było zweryfikować i stopniowo wprowadzać
system terapii reparatywnej, tak dobrze sprawdzającej się w USA.

Dr Jolanta Próchniewicz (psycholog),
Bogna Białecka (psycholog)

Wydawnictwo Mateusza

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code