Jerzy Perzanowski

Wglądy wyjściowe

Wglądy wyjściowe

Jerzy Perzanowski

Przestrzeń ontologiczna (ONS)

Jest przestrzenią wszystkich możliwości oraz – poprzez dopełnienie – przestrzenią niemożliwości. Konstytucja przestrzeni ontologicznej z tego, co dane, z Datum – poprzez współgrę analizy i syntezy:

Problem: Czym jest ów fundament, substancja? Skąd i jak są elementy?

Przestrzeń logiczna, czyli Logos (LOS)
Są minimum dwa (dopełniające się?) typy analiz:


 • Naturalne – od całości do kawałków; od Świata do atomów, if any.
 • Logiczne – od tego, co logicznie złożone do tego, co logicznie proste.
 • Analizy te są sprzężone, jakby dopełniają się. Jedna jest kontrapunktem drugiej! Elementy są proste z uwagi na właściwą sobie ontologiczną analizę naturalną. Mogą być złożone z uwagi na analizę inną, na przykład logiczną. Jeśli elementy analizy naturalnej powstają z czegoś, to w drodze syntezy ponadnaturalnej. Naturalną kandydatką jest synteza logiczna, w przestrzeni logicznej, LOGOSIE.

  Dwie przestrzenie

  ONS – przestrzeń ontologiczna, LOS – przestrzeń logiczna.
  Oznaczenia: αN , σN – odpowiednio analiza naturalna i synteza naturalna, αL , σL – odpowiednio analiza logiczna i synteza logiczna.1

  Problemy


  Q1. Z czego składa się przestrzeń logiczna LOS?

  Q2. Jaka jej struktura? Jaki mechanizm?

  Q3. Jakie są właściwe LOS (logiczne) analizy i syntezy?

  Q4. Jakie są elementy przestrzeni logicznej? Które obiekty są logicznie

  proste?

  Q5. Z czego składa się substancja? Jak powstała, jeśli powstała?

  Q6. Czy są elementy wyróżnione substancji, jej elementy centralne?

  Wglądy

  LOS jest przestrzenią pojęć, idei, jakości.
  Idee to


 • Jedności (naturalne, harmoniczne, organiczne)
 • Formy (kształty)
 • Przedmioty pojęć ogólnych
 • Wzorce
 • Koncepty
 • Hasła
 • Ideały

 • Inne wglądy

 • Platon: Przestrzeń logiczną tworzą idee (formy, jedności, czyli wielości zunifikowane) oraz ich logika (LOGOS).
 • Platonicy: Przestrzeń ta jest (przejawia się w) matematycznym porządkiem Świata.
 • Leibniz: Przestrzeń ontologiczną wyznaczają urelementy (monady), które są specyficznymi jednościami w przestrzeni logicznej. Są to obiekty dynamiczne i psychiczne. Monady tworzą uniwersum zhierarchizowane, Państwo, z wyróżnioną monadą centralną (Bogiem).
 • Leibnizianiści, głownie JP: Świat jest siecią sieci. Podobnie – przestrzeń ontologiczna i jej składowe, a także przestrzeń logiczna i jej składowe (które?). Sterują nimi informacje, które same są sieciami (konfiguracjami) znaczącymi.
 • JP: Przestrzeń logiczną tworzą jakości (w tym: determinatory i własności), idee, pojęcia, pewne koncepty…). Monady są naturalnymi maszynami logicznymi nadbudowanymi nad koherentnymi układami jakości, tak jak monada centralna nadbudowana jest nad układem wszystkich perfekcji. Krótko – monady są splotami (wiązkami) jakości (idei). Czy w bycie monad – w to, że monady są, preegzystują – poza koherencją ingeruje coś jeszcze, np. pewnego rodzaju ekonomia czy estetyka?
 • Zasady


 • Zasada zwierciadła: Góra odbija dół, dół – górę. Początek – koniec, koniec – początek: Α = Ω.
 • Zasada pamięci reliktowej: To, co kluczowe w tworzywie, istotne, nie ginie, lecz trwa. Krótko: W przestrzeniach metafizycznych nic nie ginie.

 • Dlatego matematyczność tworzywa skutkuje matematycznością umysłów i Świata.

 • Zasady podobne. Które?
 • Morał
  Egzekucja powyższych wglądów skutkuje sekwensem teorii z jakościowej ontologii.2

  _______________________

  1W poniższych diagramach – ze względów typograficznych – piszemy je odpowiednio: Nα , Nσ oraz Lα , Lσ.
  2Cztery wielkie nurty ontologii to – ontologia jakościowa, ontologia porządkowa, ontologia modalna oraz ontologia ogólna, czyli GAS – ogólna teoria analizy i syntezy

   

  Skomentuj

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *

  code