Archiwum

Przyszłość Tezeusza lipiec 2006

Spread the love

Kilku uwag o przyszłości Tezeusza

Andrzej Miszk SJ

Dariusz Piórkowski SJ

Biorąc pod uwagę dotychczasowe bardzo pozytywne doświadczenia rozwoju portalu, zdecydowaliśmy się stworzyć z Tezeusza w najbliższej przyszłości profesjonalny katolicki portal opiniotwórczy. Będzie on zalążkiem większej inicjatywy medialnej promującej katolicyzm otwarty na doświadczenie postmodernistycznej i pluralistycznej rzeczywistości.

Okres letni dla Redakcji Tezeusza jest nie tylko czasem odpoczynku i innych zajęć, ale też okazją do podsumowania całorocznych doświadczeń oraz planów na przyszłość. Spotkaliśmy się ze wszystkimi najbardziej zaangażowanymi członkami Redakcji oraz autorami tekstów, z niektórymi wielokrotnie, omawiając różne Tezeuszowe sprawy. We wrześniu podzielimy się z Wami bardziej usystematyzowanymi projektami. Obecnie przedstawimy jedynie parę uwag, które są owocem naszych ostatnich przemyśleń i spotkań.

1. Specyfika Tezeusza

Podstawą nadziei na przyszłość Tezeusza jest znaczący wzrost ilości czytelników: ok. 34 tysiące w maju, w tym ponad 1800 powracających regularnie. Świadczy to o tym, że Tezeusz trafił w zainteresowanie wielu ludzi, którzy w zróżnicowanej i szerokiej ofercie portalu – teologia, duchowość, filozofia, psychologia, myśl społeczna, sprawy kościelne i polityczne, sztuka, literatura, humor, Internet, itd – znajdują coś dla siebie. Różne grupy czytelników wybierają z tej szerokiej tematyki to, co szczególnie je zajmuje, tworząc w ten sposób pluralistyczną katolicką i niekatolicką społeczność odbiorców. Wielkim zainteresowaniem cieszą się interaktywne formy portalu: fora i blogi, które dają możliwość współtworzenia strony potencjalnie przez każdego. Wydaje się, że współczesnym polskim katolikom czy osobom poszukującym odpowiada nie tylko szeroki zakres tematów, ale też poziom materiałów oraz bezpośredni styl pisania o różnych, również trudnych sprawach, na forum. Tezeusz wypracował własną specyfikę tematyczno-stylistyczną charakteryzującą się refleksyjną i odważną ciekawością świata, ludzi, Kościoła i Boga.

2. Formuła portalu

W ciągu ostatniego roku bardziej sprecyzowała się formuła portalu. Rezygnacja z pierwotnego zamiaru tworzenia katolickiej wspólnoty przez sieć na rzecz robienia portalu jezuickiego współpracującego ze świeckimi i innymi duchownymi okazała się trafna. Dzięki tej zmianie w listopadzie ub. roku nastąpił zauważalny rozwój redakcyjnej aktywności portalu, owocujący nie tylko kilkakrotnym wzrostem czytelnictwa, ale też pojawieniem się wybitnych autorów zainteresowanych publikowaniem w Tezeuszu. Redakcja zaczęła także podejmować nowe, często kontrowersyjne tematy i inicjatywy, czego skutkiem okazał się rosnący pluralizm światopoglądowy rozmówców na Forum. Wprowadzenie sekcji poświęconej historii Ruchu “Wolność i Pokój” umożliwiło nową płaszczyznę spotkań w Tezeuszu i wprowadziło do niego wartościowe środowisko związane z demokratyczną opozycją z lat 80-tych.

W ostatnich miesiącach podejmowaliśmy na Forum wiele ważnych wydarzeń religijnych, społecznych i politycznych. Wymieńmy tylko niektóre: wybory prezydenckie i parlamentarne, zawalenie się hali w Katowicach,sprawa płk Biegalskiego – niedoszłego szefa więziennictwa w Polsce, rocznica śmierci Papieża. Dzięki owocnej współpracy między grupą świeckich i zakonników udało nam się przygotować dwytygodniowe Rekolekcje Adwentowe 2005, Rekolekcje Wielkopostne 2006. W trakcie pielgrzymki Benedykta XVI do Polski stworzyliśmy specjalną sekcję Benedykt XVI, poświęconą Papieżowi i jego wizycie w naszym kraju.

Wielkim przełomem było podjęcie przez Redakcję interwencji w sprawie kontrowersyjnej wspólnoty Chefsiba z warszawskiego Ursynowa, prowadzonej przez neoprotestanckich liderów, manipulujących katolickimi wiernymi i duchownymi. Interwencja doprowadziła do powstania biskupiej komisji, która szybko i intensywnie zajęła się tą trudną sprawą. A podjęcie sprawy Chefsiby przez Tezeusza zaktywizowało setki dyskutantów i tysiące nowych czytelników do refleksji o Bogu, Kościele, katolickiej tożsamości, ekumenizmie, itd. Nastąpił też znaczący wzrost oglądalności portalu, którego czytać zaczęli również biskupi, zakonni przełożeni, chrześcijanie innych denominacji, itd.

Podsumowując: w ciągu dwóch lat swego istnienia Tezeusz stał się najbardziej oglądanym polskim portalem jezuickim i jednym z najbardziej rozpoznawalnych portali katolickich w Polsce.

3. Plany na przyszłość

Biorąc pod uwagę dotychczasowe bardzo pozytywne doświadczenia rozwoju portalu, zdecydowaliśmy się stworzyć z Tezeusza w najbliższej przyszłości profesjonalny katolicki portal opiniotwórczy. Będzie on zalążkiem większej inicjatywy medialnej promującej katolicyzm otwarty na doświadczenie postmodernistycznej i pluralistycznej rzeczywistości. Kluczem powodzenia inicjatywy wydaje nam się wpisanie Tezeusza w szerszy nurt katolickiej odnowy i reformy Kościoła w Polsce. Doświadczenie Tezeusza oraz innych katolickich inicjatyw pokazuje, że bez rozszerzenia przestrzeni wolności myślenia i wypowiadania się wewnątrz Kościoła nie jest możliwy rzeczywisty rozwój. Myślimy, że o człowieku, Polsce i Kościele trzeba zacząć rozmawiać z większą odwagą i wszechstronnością, poruszając zróżnicowane spektrum, również trudnych i kontrowersyjnych spraw. Posłuszeństwu hierarchii kościelnej towarzyszyć musi niezależność myślenia i twórczość pozbawiona lęku. Tezeusz chce świadomie współtworzyć przestrzeń publicznej troski o Kościół, Polskę, Europę i świat. Pragniemy współtworzyć Kościół, który czerpie swą wiarygodność nie tylko z wierności katolickiej liturgii i kultowi, ale też z wierności Chrystusowi wzywającemu nas do pójścia z Ewangelią na krańce świata. Interesuje nas Kościół misyjny odważnie stawiający czoła wyzwaniom współczesnego świata i uniwersalnemu dramatowi człowieczeństwa, nie zaś Kościół zamknięty w lęku o narodową i kultową tożsamość, katolicyzm zideologizowany i upolityczniony.

Wkrótce bardziej wyczerpująco rozwiniemy zarysowaną powyżej wizję, tworząc nową Misję Tezeusza. Rozwój portalu związany będzie głównie z pogłębianiem i rozszerzaniem oferty merytorycznej. Zamieszczając różne teksty, opinie i komentarze, chcemy stawać się ważnym interpretatorem ludzkiej, chrześcijańskiej i kościelnej rzeczywistości. Wokół odnowionej Misji Tezeusza tworzyć będziemy przestrzeń spotkania i wypowiedzi zarówno profesjonalnych myślicieli i publicystów, jak i dopuszczać głos tzw. zwykłych ludzi,. czy zdolnych i twórczych pisarzy-debiutantów. Dzięki doświadczeniom ostatniego roku zrozumieliśmy, że aby owocnie realizować papieskie hasło “Człowiek drogą Kościoła” trzeba włączyć się w głęboką i wszechstronną reformę Kościoła, zwłaszcza w Polsce. Prawodpodobnie też zmaganie o odnowę Kościoła w naszym kraju stanie się głównym zaczynem nowej Misji Tezeusza oraz podejmowanych przez nas spraw. W najbliższych latach skupimy się na tworzeniu pluralistycznego zespołu wartościowych autorów współpracujących z Tezeuszem, podzielających jego misję ocalania człowieka w zmieniającym się świecie i reformującym Kościele. Chcemy wszechstronnie komentować każde ważne kościelne i publiczne wydarzenie w Polsce i na świecie oraz oferować głębokie klucze interpretacji dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Najbliższy rok zapowiada się bardzo obiecująco, bo w sposób istotny zwiększają się możliwości Redakcji. Tezeusz ma sprawdzony zespół redakcyjny, a troje z nas ukończyło właśnie dość absorbujące studia. Będziemy mogli więc dużo swobodniej dysponować czasem. Otrzymaliśmy również wyraźne poparcie jezuickiego prowincjała, który dostrzegając w nim ważne dzieło apostolskie polskich jezuitów, obiecał wspierać rozwój portalu i bronić jego niezależności. Otrzymujemy coraz więcej sygnałów życzliwości i chęci współpracy od różnych autorów. Zwiększy się też zdecydowanie możliwość kontaktów bezpośrednich redaktorów i autorów Tezeusza, co jest dość kluczowe dla wypracowywania wizji portalu i jego twórczego rozwoju.

Choć latem aktywność czytelnicza i forumowa zwykle wyraźnie spada, inicjujemy ten wątek, by dać również Czytelnikom możliwość wypowiedzenia się w sprawie przyszłości Tezeusza. Piszcie, co myślicie, jakie macie pomysły i sugestie, itd. Lato sprzyja marzeniom…

Pozdrawiamy serdecznie

***

Na Forum toczy się dyskusja o przyszłości portalu Tezeusz widoczna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby przyglądać się dyskusji lub wziąć w niej udział zarejestruj się

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code