Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki

Chronologia życia ks. Popiełuszki

Chronologia życia, działalności, sławy,

męczeństwa i procesu beatyfikacyjnego

Czcigodnego Sługi Bożego ks. Popiełuszki

opr. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap

14 IX 1947

Urodził się w Okopach k. Suchowoli, jako syn Władysława i Marianny z d. Gniedziejko.

16 IX 1947

Otrzymuje sakrament chrztu w kościele parafialnym w Suchowoli; nadano mu imię Alfons.

14 IX 1954

Rozpoczyna naukę w szkole podstawowej w Suchowoli.

1961-65

Uczęszcza do liceum w Suchowoli, gdzie otrzymuje świadectwo dojrzałości.

24 VI 1965

Zgłasza się i zostaje przyjęty do Seminarium Metropolitalnego w Warszawie. Studia rozpoczyna we wrześniu.

25 X 1966

Zostaje powołany do wojska i wcielony do jednostki w Bartoszycach. Była to klerycka jednostka o zaostrzonym regulaminie. Eliminowano w niej praktyki religijne. J. Popiełuszko jako kleryk nie chciał zdjąć medalika i różańca. Był za to surowo karany. Tryb życia wojskowego bardzo osłabił jego zdrowie.

16 X 1968

Zwolniony z wojska wraca do seminarium.

18 IV 1970

Przechodzi ciężką operację. Klerycy w seminarium przez całą noc modlą się w intencji kolegi Jerzego.

13 V 1971

Urzędowa zmiana imienia z Alfonsa na Jerzy.

12 III 1972

Święcenia diakonatu.

28 V 1972

W archikatedrze św. Jana w Warszawie, otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Sł. Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego.

19 VI 1972

Otrzymuje nominację na wikariusza parafii Świętej Trójcy w Ząbkach.

X 1975

Przeniesiony zostaje na wikariat do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie.

20 V 1978

Przeniesiony na wikariat do parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.

19 II 1979

Otrzymuje nominację na duszpasterza Warszawskiej Służby Zdrowia.

25 V 1979

Ze względu na zły stan zdrowia zostaje przeniesiony do duszpasterstwa przy kościele akademickim św. Anny w Warszawie.

20 V 1980

Zostaje przeniesiony do parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu jako rezydent z przeznaczeniem do duszpasterstwa specjalistycznego Służby Zdrowia.

8-29 VI 1980

Odwiedza ciotkę Mary Kalinowski w Stanach Zjednoczonych.

31 VIII 1980

Odprawia Mszę św. dla strajkujących w Hucie Warszawa.

16 i 17 XII 1980

Bierze udział w odsłonięciu pomnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdańsku i Gdyni.

14 V 1981

Odprawia Mszę św. w Hucie Warszawa w intencji powrotu do zdrowia Jana Pawła II.

28 II 1982

Po raz pierwszy odprawia Mszę św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

30 VIII 1983

Jedzie do Gdyni, by wygłosić kazanie. Zostaje jednak zatrzymany przez Milicję Obywatelską w Łomiankach i przetrzymany przez 8 godzin na komisariacie.

12 XII 1983

Przesłuchanie w prokuraturze. Wiceprokurator Anna Jackowska postanawia, że ks. Popiełuszce będą przedstawione zarzuty. Rewizja w mieszkaniu przy ul. Chłodnej oraz zatrzymanie na dwa dni w areszcie, w pałacu Mostowskich.

27 XII 1983

Jerzy Urban, rzecznik prasowy rządu, pod pseudonimem Michał Ostrowski publikuje w „Expressie Wieczornym” oszczerczy artykuł przeciw ks. Jerzemu.

2 I 1984

Ks. Popiełuszko na polecenie arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, odpiera w 13 punktach zarzuty i insynuacje Jerzego Urbana.

26 VI 1984

Ks. Jerzy jest przesłuchiwany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

2 VII 1984

Zostaje wezwany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie odczytano mu zarzuty: „…nadużywając funkcji kapłana czynił z kościołów miejsce szkodliwej dla interesów PRL, propagandy antypaństwowej”. Popełnił więc przestępstwo naruszając „art. 194 kk w związku z art. 58”.

12 VI 1984

Przesłuchanie ks. Jerzego przez władze bezpieczeństwa w pałacu Mostowskich w Warszawie, gdzie przedstawiono mu akt oskarżenia.

12 VII 1984

Wiceprokurator wojewódzki Anna Jackowska składa w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy akt oskarżenia przeciwko ks. Popiełuszce.

14 – 21 VII 1984

Ks. Jerzy w towarzystwie kolegi, ks. Bogdana Liniewskiego, przebywa na urlopie leczniczym w Krynicy-Zdroju.

15 VII 1984

W kościele św. Stanisława Kostki odczytano krótki komunikat kapłanów: „Ks. Jerzy pracuje w tej parafii, my, kapłani współodpowiedzialni za życie duszpasterskie, uważamy za swój obowiązek zaprotestować publicznie przeciwko niesłusznym oskarżeniom, a wiernych wzywamy do modlitwy”.

29 VII 1984

Ks. Jerzy uczestniczy w koncelebrowanej Mszy św. za Ojczyznę; homilię wygłasza proboszcz, ks. prałat Teofil Bogucki. Bierze w obronę ks. Jerzego przed atakami władz państwowych.

24 VIII 1984

Decyzja Sądu Rejonowego m.st. Warszawy o umorzeniu postępowania karnego wobec ks. Jerzego Popiełuszki.

26 VIII 1984

Ks. Jerzy wygłasza homilię podczas Mszy św. za Ojczyznę.

9 IX 1984

Wygłasza homilię dla robotników w kościele św. Stanisława Kostki, w której protestuje przeciw wypowiedzi Jerzego Urbana, „by takich ludzi, jak on, wysyłać na banicję”.

12 IX 1984

W gazecie sowieckiej „Izwiestia” ukazuje się artykuł Toporkowa, szkalujący „Solidarność” i ks. Popiełuszkę.

19 IX 1984

W warszawskim tygodniku „Tu i Teraz” ukazuje się oszczerczy artykuł pt „Seanse nienawiści” pióra Jerzego Urbana, który znów skrył się za pseudonimem („Michał”).

25 IX 1984

W Departamencie MSW w Warszawie odbywa się narada wysokich urzędników nad sposobami uciszenia księży „działających na szkodę państwa” (chodziło o ks. Małkowskiego, ks. Jankowskiego i ks. Popiełuszkę).

30 IX 1984

Ks. Jerzy – jako duszpasterz ludzi pracy – uczestniczy w pielgrzymce na Jasną Górę.

30 IX 1984

Ponowna narada w MSW w sprawie podjęcia działań przeciw ks. Popiełuszce.

8 X 1984

Posługa duszpasterska w kościele Podwyższenia Krzyża św. oo. kapucynów w Bytomiu, gdzie ks. Jerzy odprawił Mszę św. i wygłosił homilię.

9 X 1984

Decyzja grupy funkcjonariuszy MSW o likwidacji ks. Popiełuszki.

12 X 1984

Ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki z racji poważnej choroby zostaje przewieziony do szpitala.

13 X l984

Godz. 7.00 – ks. Jerzy w towarzystwie Waldemara Chrostowskiego i Seweryna Jaworskiego udaje się do Gdańska. Cały czas – od wyjazdu z kościoła św. Stanisława w Warszawie – jest śledzony przez funcjonariuszy odpowiedzialnego za walkę z Kościołem IV Departamentu MSW: kapitana Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego.

13 X 1984

Ks. Jerzy Popiełuszko odprawia Mszę św. w kościele św. Brygidy w Gdańsku i wygłasza homilię.

13 X 1984

Okolice Ostródy: nieudany zamach ok. godz. 24.00 na wracającego z Gdańska ks. Jerzego. Sprawcy: Piotrowski, Pękala, Chmielewski.

14 X 1984

Msza św. dla środowisk medycznych w dolnym kościele św. Stanisława

15 X 1984

Ks. Jerzy przebywa na Jasnej Górze, gdzie odprawia Mszę św. w intencji wyzdrowienia swego proboszcza, ks. Boguckiego, przebywającego w tym czasie w szpitalu.

18 X 1984

W godzinach wieczornych ks. Popiełuszko uczestniczy we Mszy św. koncelebrowanej dla personelu medycznego w kościele sióstr wizytek w Warszawie, której przewodniczy bp Zbigniew Kraszewski. Wieczorem odbył spowiedź u ks. Wiesława Kądzieli.

19 X 1984

Wraz z kierowcą Waldemarem Chrostowskim przybywa w godzinach południowych do Bydgoszczy. O godz. 18.00 odprawia nabożeństwo różańcowe w kościele świętych Polskich Braci Męczenników i odprawia Mszę św.

19 X 1984

Ks. Popiełuszko wraca do Warszawy. O godz. 22.00, w okolicach miejscowości Przysiek k. Torunia zostaje uprowadzony przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego. Potem bestialsko skatowany, związany, zostaje zamknięty w bagażniku samochodu i na tamie włocławskiej wrzucony do Zalewu Wiślanego.

30 X 1984

Ciało ks. Jerzego zostaje odnalezione w Zalewie Wiślanym, a informacja o tym podana do publicznej wiadomości.

21 X – 2 XI 1984

Sekcja zwłok ks. Popiełuszki w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku pod kierunkiem prof. Marii Byrdy i dr. Tadeusza Jóźwika.

2 XI 1984

Dekret Jego Eminencji Józefa kard. Glempa, (N. 2609/84/P) zezwalający na pogrzebanie ks. Jerzego na cmentarzu przykościelnym św. Stanisława Kostki.

2 XI 1984

Po uroczystym pożegnaniu zwłok ks. Jerzego w Białymstoku zostają one przywiezione do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie.

3 XI 1984

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem J. Em. kardynała Józefa Glempa, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, Prymasa Polski. Mszę św. koncelebruje 6 biskupów, obecnych jest ponad tysiąc kapłanów i tysiące wiernych z całej Polski.

W homilii prymas mówi: „Odpuszczamy wszystkim winowajcom, którzy z przekonania lub na rozkaz zadali bliźnim krzywdy. Odpuszczamy zabójcom Księdza Popiełuszki. Nie mamy do nikogo nienawiści”.

4 XI 1984

Służba porządkowa działająca przy kościele św. Stanisława Kostki podczas Mszy za Ojczyznę przekształca się w stałą służbę pilnującą grób ks. Jerzego – non stop, przez 24 godziny na dobę, aż po dzień dzisiejszy.

5 XI 1984

Część personelu warszawskiego Szpitala Ginekologicznego (lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji), w którym ks. Jerzy był kapelanem, występuje do prymasa z prośbą na piśmie o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego. Pod wnioskiem jest 178 podpisów.

19 XI 1984

Biskup Zbigniew Kraszewski, sufragan warszawski i 12 kapłanów diecezjalnych występuje do prymasa Glempa z prośbą o beatyfikację ks. Jerzego.

28 XI 1984

O beatyfikację ks. Popiełuszki proszą prymasa studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wniosek podpisało 456 osób.

1 XII 1984

Ze względu na wielki spontaniczny kult zmarłego kapłana i tysiące ludzi odwiedzających jego grób, ks. proboszcz Teofil Bogucki powołuje Służbę Informacyjną.

28 XII 1984

W Sądzie Wojewódzkim w Toruniu rozpoczyna się proces funkcjonariuszy IV Departamentu MSW oskarżonych o zabójstwo ks. Popiełuszki. Są nimi: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, Waldemar Marek Chmielewski oraz zastępca dyrektora IV Departamentu Adam Pietruszka.

5 II 1985

Sąd Wojewódzki w Toruniu ogłasza wyrok na zabójców ks. Popiełuszki. Pietruszka i Piotrowski zostają skazani na 25 lat więzienia i 10 lat utraty praw publicznych, Pękala na 15 lat pozbawienia wolności, Chmielewski na 14 lat.

22 IV 1985

Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymuje w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z 5 II 1985 r.

16 VI 1987

Wizyta Jana Pawła II przy grobie ks. Popiełuszki. Po modlitwie Ojciec Święty ucałował grób Sługi Bożego, a w pamiątkowej księdze napisał: „Jan Paweł II, 14 VI 1987”. Rozmawiał też z rodzicami ks. Jerzego.

26 I 1995

Rewizja Nadzwyczajna wniesiona przez Prokuratora Generalnego od postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy z dnia 24 VIII 1984.

9 X 1995

Prymas Glemp powołuje Komisję Historyczną celem zebrania materiałów i ich oceny pod kątem ewentualnego procesu beatyfikacyjnego.

21 VI 1996

Biskup włocławski Bronisław Dembowski, kompetentny do prowadzenia procesu z racji miejsca śmierci ks. Jerzego, zrzeka się swego uprawnienia na rzecz arcybiskupa metropolity warszawskiego kard. Glempa.

3 X 1996

Konferencja Plenarna Episkopatu Polski wyraża pozytywne votum w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki.

18 X 1996

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przenosi specjalnym dekretem jurysdykcję z diecezji włocławskiej do archidiecezji warszawskiej.

15 XI 1996

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyraża Nihil obstat – nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny ks. Jerzego.

11 XII 1996

Postulatorem procesu beatyfikacyjnego na terenie diecezji ks. Popiełuszki zostaje mianowany ks. infułat Zdzisław Król.

2 I 1997

Kard. Glemp mianuje komisję cenzorów teologów celem teologicznej oceny pism ks. Jerzego.

3 I 1997

Kard. Glemp mianuje Trybunał Beatyfikacyjny.

8 II 1997

W kościele św. Stanisława Kostki odbywa się publiczna sesja rozpoczynająca proces beatyfikacyjny. Ksiądz prymas dokonuje zaprzysiężenia Trybunału Beatyfikacyjnego.

19 II 1998

Kard. Glemp mianuje komisję biegłych historyków celem zebrania pism i dokumentów Sługi Bożego oraz opracowania wymaganej przez prawo relacji.

29 VII 1999

Zwołanie sesji Trybunału Beatyfikacyjnego mającego stwierdzić brak kultu publicznego – zgodnie z dekretami papieża Urbana VIII.

8 II 2001

Po czterech latach pracy odbywa się – w kościele św. Stanisława Kostki – ostatnia publiczna sesja kończąca proces diecezjalny Sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Ksiądz prymas i członkowie Trybunału podpisują stosowne dokumenty, które wraz z aktami procesu zostają przesłane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

21 III 2001

Prymas Glemp mianuje ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego, rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego.

21 III 2001

Akta procesu beatyfikacyjnego zostają urzędowo złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do dalszych prac nad męczeństwem Sługi Bożego.

14 XII 2001

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydaje dekret stwierdzający ważność diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego ks. Popiełuszki. Ks. dr Hieronim Fokciński SI zostaje relatorem procesu.

28 III 2002

Ks. prof. Kiernikowski zostaje mianowany biskupem siedleckim i zrzeka się obowiązku postulatora procesu.

25 V 2002

Wizyta kard. Jozepha Ratzingera, obecnie papieża Benedykta XVI u grobu ks. Popiełuszki. W księdze pamiątkowej wpisał następujące słowa: „Niech Pan błogosławi Polskę dając jej kapłanów mających ducha ewangelicznego Popiełuszki”.

IX 2002

Kard. Glemp mianował ks. dr Tomasza Kaczmarka, kapłana diecezji włocławskiej, nowym postulatorem procesu ks. Jerzego.

16 X 2004

Uroczyste otwarcie Muzeum ks. Popiełuszki w dolnym kościele św. Stanisława Kostki.

1 IV 2007

Następca kard. Glempa arcybiskup Nycz w imieniu archidiecezji przejął prowadzenie procesu ks. Jerzego.

20 VI 2008

Oficjalne złożenie przez postulatora ks. dr. Kaczmarka w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych „Positio super martyrio Servi Dei Georgii Popiełuszko, sacerdotis dioecesani, in odium fidei uti fertur interfecti (÷1984)”. do dyskusji teologicznej. Tom zredagowany w języku włoskim, formatu A-4 liczący 1157 stron druku + XVI stron dokumentacji fotograficznej. Jest to owoc siedmioletniej pracy postulatora przy współpracy innego kapłana i prowadzonej pod kierunkiem relatora procesu.

29 IX 2008

Wizyta w kościele św. Stanisława abp. Angelo Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który po modlitwie przy grobie i zwiedzeniu Muzeum w Księdze pamiątkowej napisał: „Niech wielki świadek wiary, J(erzy) P(opiełuszko), będzie wzorem dla wszystkich młodych Polaków. Jego przykład niech żyje wciąż w naszych sercach. Maryja niech strzeże zawsze Polskę”.

20 I 2009

Kongres konsultorów teologów w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat męczeństwa Sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, w wyniku którego wydano jednomyślnie ocenę pozytywną.

1 XII 2009

Obrady Komisji Kardynałów i Biskupów na temat męczeństwa ks. Jerzego – wynik pozytywny.

19 XII 2009

Papież Benedykt XVI po przedstawieniu mu przez prefekta, abp. Angelo Amato, pozytywnej opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych podpisał dekret o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki.

opr. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap

Tekst pochodzi z Wiadomości KAI

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code