XXIX Tydzień Okresu Zwykłego, rok C2

poniedziałek

Spread the love

17 października, 2016

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

Ef 2, 1-10
Bracia:
I wy byliście umarli na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Ps 100 (99), 1-2
R: Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył;
jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki,
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.

Ewangelia: Łk 12, 13-21
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”. Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Wołanie na głębię Andrzej Miszk
Każde powołanie na ucznia Jezusa jest wielkim cudem wiary i zaufania wobec Boga, który powołuje. Radykalizm chrześcijańskiego powołania polega na pójściu w nieznane i zostawieniu wszystkiego. Święty Paweł powie, że zostawiamy starego człowieka, a rodzimy się na nowo w Duchu. To nie dzieje się w jednej chwili. Pan Bóg podprowadza nas pod powołanie. Każdy z nas wie, że ma swoje powołanie, na które odpowiada w wolności, chociaż nie zna jego szczegółów. W odpowiedzi na powołanie najważniejsza jest wiara i miłość do Boga.

Chciałbym się dzisiaj modlić, abyśmy na różnych drogach życia umieli wsłuchiwać się w Boży głos, który mówi do nas przez ludzi, przez naturę, przez myślenie, przez lektury, przez sytuacje graniczne w naszym życiu. Rozpoznajemy ten głos przez to, że coś nas zachęca, jakaś atrakcja nieznanego, wypłynięcia na głębię, której nie znaliśmy do tej pory, że zaczynają dziać się w naszym życiu rzeczy, które dotąd nie działy się, że przekraczamy horyzont poznania i oswojonej rzeczywistości i że dzieje się to w duchu dobrego wstrząsu. Nie wiemy, skąd to wezwanie będzie płynęło, ale po tych przejawach, jakie widzimy w perykopie o powołaniu Szymona, możemy starać się to rozeznać. Chciałbym się modlić, abyśmy potrafili rozpoznać swoje powołanie, zawierzyć Temu, który powołuje, zostawić wszystko, co temu przeszkadza – po prostu pójść za Jezusem i stać się głosicielem Jego Słowa.
Więcej…

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code