XXIX Tydzień Okresu Zwykłego, rok C2

czwartek

Spread the love

20 października, 2016

Wspomnienie św. Jana Kantego

Ef 3,14-21
Bracia: Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnieni doszli do całej Pełni Bożej.
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen.

Ps 33,1-2.4-5.11-12.18-19
R: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Chwalcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Zamiary Pana trwają na wieki,
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Ewangelia: Łk 12,49-53
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadani wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Kwarantanna u wrót Królestwa Niebieskiego Beata Bogdanowicz
Czymże jest owo ewangeliczne ziarno – dobrem, miłością, życzliwością, uśmiechem, ciepłym słowem, pokorą, prostotą. A chwasty to zło, egoizm, niesprawiedliwość. Nikt z nas nie chciałby trafić do pieca (gdzie niszczy się zło, wypala egoizm). Ogień nas przeraża, ale to właśnie ogień jest symbolem oczyszczenia, wytopienia zła. Do Królestwa Niebieskiego trafia dobro, dobre ziarno. Zło musi zostać wypalone w ogniu. W Królestwie Prawdy i Miłości nie ma miejsca na zło.

Zadanie jest proste, przyjść do tego niebieskiego terminala z jak największą ilością dobrego ziarna (dobra) i z jak najmniejszą ilością chwastu (zła), wtedy nasza niebieska odprawa (oczyszczenie) potrwa krótko i będziemy mogli odlecieć do Królestwa Jezusa. Nie ma na co czekać, już dziś zabierajmy się za chwasty, które rozpleniły się w naszym wnętrzu. Jeżeli zrobimy miejsce dla dobrego ziarna, to jak obiecuje Chrystus wyrośnie wspaniale i potężnie jak ziarnko gorczycy. Trzeba się postarać a wtedy dobro wykiełkuje i opanuje wszystkie nasze wewnętrzne przestrzenie.
Więcej…

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code