XIX Tydzień Okresu Zwykłego, rok C2

piątek

Spread the love

12 sierpnia 2016

Ez 16,59-63
To mówi Pan Bóg: Postąpię z tobą tak, jak ty postępowałaś, ty, któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze. Ja jednak wspomnę na przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości, i ustanowię z tobą przymierze wieczne. Ty zaś ze swej strony wspomnisz na swoje postępowanie i zawstydzisz się, kiedy przyjąwszy siostry twoje tak starsze, jak młodsze od ciebie, dam ci je za córki w myśl zawartego z tobą przymierza. Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się, i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła – mówi Pan Bóg.

Ps: Iz 12,2-6
R: Gniew Twój ustąpił, w Tobie mam pociechę

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia.
Dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.

Ewangelia: Mt 19,3-12
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli Mu uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz On im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Mszał rzymski, Błogosławieństwo nowożeńców nr 5

Panie nasz Boże,
Stworzycielu wszechświata i wszystkiego co żyje,
Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę na Swoje podobieństwo (Rdz 1,27)
Aby byli współpracownikami w Twim dziele miłości,
Dałeś im im serce zdolne do kochania
Dzisiaj zechciałeś, aby w tym kościele
N. i N. zjednoczyli ich życie.
Teraz pragniesz, by budowali swoje domowe ognisko,
Starali się kochać mocniej każdego dnia
I szli za przykładem Chrystusa.
Który umiłował ludzi aż do śmierci krzyżowej.
Błogosław, chroń i umacniaj miłość tych nowożeńców:
Niech ich miłość podtrzymuje ich wierność;
Niech ich uszczęśliwia i pozwala odkrywać w Chrystusie
Radość całkowietgo daru dla tego, kogo się kocha.
Niech ich miłość, podobna do Twojej, Panie
Stanie się źródłem życia;
Niech będą uważni na głos ich braci
A ich dom otwarty dla innych.
Opierając się na ich miłości i miłości Chrystusa
Wezmą czynnie udział w tworzeniu świata
Bardziej sprawiedliwego i braterskiego
A w ten sposób będą wierni ich powołaniu ludzi i chrześcijan.
Amen

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code