VII Tydzień Okresu Zwykłego, rok C2

piątek

20 maja, 2016

Jk 5,9-12
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze tak niech będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd.

Ps 103,1-4.8-9.11-12
R: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

Ewangelia: Mk 10,1-12
Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Jan Tauler, Kazanie 46

Nasz Pan wszedł do Świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedających i kupujących, mówiąc: „Mój dom ma być domem modlitwy. Lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. Co to za świątynia, która stała się jaskinią zbójców? To dusza i ciało ludzkie, które są prawdziwiej świątynią Boga niż wszelkie świątynie kiedykolwiek zbudowane (1 Kor 3,17; 6,16).

Kiedy nasz Pan pragnie wejść do tej świątyni znajduje ją zamienioną w jaskinię zbójców i targ handlarzy. Kim jest handlarz? To ci, którzy wymieniają to, co mają – ich wolny wybór – na to, czego nie mają: rzeczy tego świata. Cały świat jest pełen takich handlarzy! Są między nimi kapłani i świeccy, są oni wśród zakonników, mnichów i mniszek… Tylu ludzi tak pełnych ich własnej woli…; tylu ludzi szukających we wszystkim ich własnego interesu. Przeciwnie, gdyby tylko zechcieli handlować z Bogiem, dając Mu swoją wolę – jakiego dobrego targu by ubili!

Człowiek musi chcieć, musi iść, musi szukać Boga we wszystkim, co robi; a kiedy już to wszystko zrobił: pił, spał, jadł, rozmawiał, słuchał – niech porzuci całkowicie obrazy tych rzeczy i niech opróżni swoją świątynię. Jak tylko będzie ona pusta, jak tylko wypędzisz z niej to stado handlarzy i wyobrażenia, które ją zaśmiecają, wtedy będziesz mógł być domem Bożym (Ef 2,19). Posiądziesz wówczas pokój i radość serca i nic więcej cię nie poruszy, nic z tego, co dzisiaj cię niepokoi, zasmuca i zadaje ci ból.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code