I Tydzień Okresu Zwykłego, rok C2

poniedziałek

Spread the love

11 stycznia 2016

1 Sm 1,1-8
Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. Miał on dwie żony: jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna była bezdzietna. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę Panu Zastępów w Szilo. Byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas, kapłani Pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej rywalka zasmucała ją bardzo w tym celu, aby się trapiła, że Pan zamknął jej łono. I tak działo się przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż, Elkana: „Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się smuci twoje serce? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów?”

Ps 116B,12-13.14 i 17.18-19
R: Złożę Ci, Boże ofiarę pochwalną.

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Ewangelia: Mk 1,14-20
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Benedykt XVI O sensie bycia chrześcijaninem

Powinniśmy się zastanowić nad prawdziwym przesłaniem Chrystusa: co takiego On dokładnie ogłosił, co takiego przyniósł ludzkości? Wspominamy, że św. Marek streścił przesłanie Chrystusa w jednym zdaniu: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”.

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. Za tymi słowami trzeba ujrzeć całą historię Izraela, tego nielicznego ludu, zabawki mocarzy tego świata. Można powiedzieć, że doświadczył on kolejno wszelkich mocarstw, które następowały po sobie w tym przedziale czasu i wiedział, że żadna ludzka władza nie była zdolna zapewnić zbawienia, bo każdy rząd ludzki działa w sposób ludzki, to znaczy zbyt często w sposób nieudolny i podlegający dyskusji. Pośrodku tego doświadczenia historii pełnej rozczarowań, poddaństwa i niesprawiedliwości, Izrael gorąco pragnął królestwa, którego królem nie będzie człowiek, lecz sam Bóg, prawdziwy Pan świata i historii. Jedynie Jego królowanie byłoby zdolne przynieść ludziom zbawienie i prawo, bo On jest Prawdą i Sprawiedliwością. I oto właśnie Pan odpowiada na to odwieczne oczekiwanie: czas się wypełnił, teraz królestwo Boże nadeszło…

Teologia chrześcijańska, stwierdzając szybko ten rozdźwięk między oczekiwaniem a realizacją, zaczęła przekształcać, z upływem wieków, Królestwo Boże w królestwo niebieskie, znajdujące się w zaświatach. Zbawienie ludzi zostało zamienione w zbawienie dusz, które także się dokona w zaświatach, po śmierci. Ale to nie tu znajdujemy odpowiedź. Bo wielkość przesłania Chrystusowego to właśnie to, że On nie tylko mówił o duszach i zaświatach, ale zwracał się do całego człowieka, z jego cielesnością, jego udziałem w historii i wspólnocie ludzkiej, i obiecał Królestwo Boże człowiekowi w całej swej osobie, żyjącemu pomiędzy innymi ludźmi, dzielącymi tę samą historię.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code