XXV Tydzień Okresu Zwykłego,rok B1

czwartek

24 września 2009

Ag 1, 1-8
W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan przemówił przez usta proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, tymi słowami:
«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: „Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pana”». Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: «Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc tak mówi Pan Zastępów: „Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka”. Tak mówi Pan Zastępów: „Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci”, mówi Pan».

Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b (R.: por. 4a)
R: Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje.

Śpiewajcie Panu pieśń nową;
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
a synowie Syjonu radują swym królem.

Niech imię Jego czczą tańcem,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje,
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech się święci cieszą w chwale,
niech się weselą na łożach biesiadnych.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Ewangelia: Łk 9,7-9
Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę? I chciał Go zobaczyć.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Klemens Rzymski, papież od 90 do ok. 100
List do Koryntian ; modlitwa powszechna

Niech Twórca wszechświata
zachowa wiernie na ziemi
liczbę swych wybranych,
przez umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Przez Niego nas wezwał z ciemności do światła,
z ignorancji do poznania chwały Jego imienia.
W Tobie pokładamy nadzieję
Przyczyno wszystkiego stworzenia.

Otwarłeś oczy naszych serc,
ażeby Cię poznały,
Ciebie jedynego – Najwyższego na niebiosach,
Świętego, który spoczywa wśród świętych.

Ty uniżasz zarozumiałość władców,
Ty krzyżujesz plany narodów,
Ty wywyższasz pokornych i strącasz możnych
Ty wzbogacasz i zubażasz,
Ty bierzesz i dajesz życie.

Jedyny dobroczyńco duchów
i Boże wszelkiego ciała,
Ty badasz głębie,
Ty strzeżesz dzieł ludzkich.
Pomocy w złej przygodzie,
Zbawco upadłych na duchu
Stworzycielu i Strażniku wszelkich duchów żyjących…

Prosimy Ciebie, o Wszechmogący
bądź nam pomocą i obrońcą.
Uratuj uciśnionych,
zmiłuj się nad maluczkimi,
podnieś tych, którzy upadli.
Objaw się tym, którzy są w potrzebie,
uzdrów chorych,
zgromadź odłączonych od Twojego ludu,
nakarm zgłodniałych,
uwolnij więźniów;
podnieś słabych,
pociesz zatroskanych.
I niech wszystkie narody uznają,
że jesteś jedynym Bogiem,
że Jezus Chrystus jest Twom dzieckiem,
że jesteśmy Twoim ludem i owcami Twojego domu.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code