XXII Tydzień Okresu Zwykłego,rok B1

czwartek

Spread the love

3 września 2015

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Kol 1,9-14
Bracia: Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

Ps 98,2-3ab.3cd-4.5-6
R: Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Ewangelia: Łk 5,1-11
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Benedykt XVI o św. Grzegorzu Wielkim

Św. Antoni z Padwy, Kazania na niedzielę i wspomnienie świętych

„Na Twoje słowo zarzucę sieci”. To na rozkaz łaski niebieskiej, duchowego natchnienia trzeba nadstawić sieć przepowiadania. W przeciwnym razie kaznodzieja na próżno trwoni swe słowa. Nie otrzymuje się wiary ludu przez mądrze skomponowane przemowy, ale przez łaskę powołania boskiego… O owocna pokoro! Kiedy ci, którzy aż dotąd nic nie złowili, ufają słowu Chrystusa, to dokonują obfitego płowu.

„Na Twoje słowo zarzucę sieci”. Za każdym razem, kiedy zarzucałam sieci to chciałem zachować dla mnie to, co należy do Ciebie. To ja głosiłem naukę, nie Ty; moimi słowami, a nie twoimi. Dlatego nic nie złowiłem. A jeśli nawet, to nie były to ryby, lecz żaby, zdolne jedynie do głoszenia mojej pochwały…

„Na Twoje słowo zarzucę sieci”. Zarzucić sieci na słowo Jezusa Chrystusa to niczego sobie nie przypisywać, ale wszystko Jemu; to żyć zgodnie z tym, co się głosi. Wtedy łowi się ogromną ilość ryb.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code