VI Tydzień Wielkiego Postu,rok C2

poniedziałek

Spread the love

21 marca 2016

Iz 42,1-7
To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

Ps 27,1-3.13-14
R: Pan moim światłem i zbawieniem moim

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

Gdy mnie osaczają złoczyńcy,
którzy chcą mnie pożreć,
oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele
chwieją się i padają.

Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem,
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie,
nawet wtedy zachowam swą ufność.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

J 12,1-11
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby /Mnie namaścić/ na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, Gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Maria Kudroń Judasz, biblijny populista
Judasz nadaje więc swoim słowom szerszy kontekst. Przeciwstawia obraz Jezusa namaszczonego luksusowym olejkiem – rzeszy biednych, którzy mogliby za pieniądze z jego sprzedaży najeść się do syta. To sprytne posunięcie, godne polityków, którzy pozyskują rzesze obrazami antagonizujących się schematów. Judasz to biblijny populista. Wyczuwa czających się pod domem kapłanów. Zagrożeni odejściem wiernych, planują zabicie Jezusa i Łazarza. Jest myślami poza atmosferą spotkania przyjaciół. Jak podpowiada nam Jan Ewangelista, myśli, ile mógłby podkraść z pieniędzy za sprzedany olejek.
Więcej…

Kazimierz Juszczak Co widzi Maria, co widzi Judasz
Jak często można słyszeć, że kiedy Pan uwalnia, uzdrawia, zmienia, ludzie często bardzo szybko zapominają o tym i sobie przypinają ordery. Jakże często mówimy: los mi sprzyjał, mam dobrą passę, to dlatego, że jestem mądry, mam układy. Nie zauważamy, że Pan w swojej mocy i Łasce błogosławi naszemu życiu. Podobnie kiedy zmagamy się z trudnościami, mówmy: mam pecha, nic mi nie wychodzi, jestem nieudacznikiem. Więcej…

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code