IV Niedziela Wielkanocna, rok B1

poniedziałek

Spread the love

27 kwietnia 2015

Dz 11, 1-18
Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również poganie przyjęli słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki, mówiąc: «Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś z nimi?» Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei, mówiąc: «Modliłem się w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba, który dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie, płazy i gady. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: „Zabijaj, Piotrze, i jedz!” Odpowiedziałem: „O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego”. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. A Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: „Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom”.

Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: „Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?» Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: «A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli».

Ps 42 (41), 2-3
R: Boga żywego pragnie dusza moja

Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Ześlij światłość i wierność swoją,
niech one mnie wiodą.
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą
i do Twoich przybytków.

I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest weselem i radością moją.
I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,
Boże mój, Boże.

J 10,1-10
Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Augustyn, Kazania do Ewangelii św. Jana, nr 45

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec”. Jezus otworzył bramę, którą nam wcześniej pokazał zamkniętą. On sam jest tą bramą. Uznajmy to, wejdźmy i cieszmy się z wejścia.

„Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami”… Należ tutaj rozumieć: „Wszyscy, którzy przyszli spoza Mnie”. Prorocy przyszli przed Nim, a czy byli złodziejami i rozbójnikami? Ależ skąd, ponieważ jeśli nie przyszli spoza Chrystusa, to byli z Nim. Wysłał ich przed sobą jako zwiastunów, ale w rękach trzymał serce swoich posłańców… „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” – mówi (J 14,6). Jeśli jest prawdą, to ci, którzy byli w prawdzie, byli też z Nim. Przeciwnie ci, którzy przyszli spoza Niego, są złodziejami i rozbójnikami, ponieważ przyszli jedynie żeby grabić i zabijać. „Natomiast za obcym nie pójdą…, bo nie znają głosu obcych” – mówi Jezus…

Ale sprawiedliwi uwierzyli, że miał przyjść, jak my wierzymy, że już przyszedł. Czasy się zmieniły, wiara pozostała taka sama… Ta sama wiara jednoczy wierzących, że nadejdzie i wierzących, że przyszedł. Widzimy ich, jak wchodzą w różnych epokach przez jedyną bramę wiary, to znaczy przez Chrystusa… Tak, ci, którzy uwierzyli w przeszłości, w czasach Abrahama, Izaaka, Jakuba czy Mojżesza i innych patriarchów lub proroków, którzy zapowiadali Chrystusa, byli już wśród Jego owiec. Usłyszeli samego Chrystusa, nie obcy głos, ale Jego własny.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code