IV Tydzień Wielkiego Postu,rok B1

wtorek

17 marca 2015

Ez 47,1-9,12
Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc [łokci] i kazał mi przejść przez wodę: sięgała aż do kolan; i znów odmierzył tysiąc [łokci] i kazał mi przejść: sięgała aż do bioder; i znów odmierzył jeszcze tysiąc [łokci]: był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A On rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.

Ps 46,2-3.5-6.8-9
R: Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia
i góry zapadały w otchłanie morza.

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,
Bóg je wspomaga o świcie.

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.

Ewangelia: J 5,1-3a.5-16
Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje łoże i chodź! Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


***
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża

W Ewangelii świętego Jana czytamy te słowa Jezusa: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Ten sam Apostoł tak pisze w swoim liście: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga, i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością”

Niech przeto wierni badają swoje sumienie i poddają ścisłemu osądowi najtajniejsze dążenia serca; a gdy stwierdzą, że owocuje w nich miłość ku bliźnim, mogą być pewni, że Bóg przebywa w ich duszach. I niech jeszcze bardziej wytrwale oddają się dziełom miłosierdzia, aby Pan, który w nich przebywa, znalazł w nich tym godniej-sze dla siebie mieszkanie. Bóg jest miłością, a więc miłość nie może mieć granic, tak jak nie ma ich Bóstwo.

Nigdy nie należy zaniedbywać czynienia dobrze z miłości, lecz w szczególniejszy sposób skłaniają nas do tego dni bieżące. Jeśli więc pragniemy przeżyć Paschę Pana w uświęceniu duszy i ciała, to zabiegajmy usilnie o nabycie tej doskonałości, która zawiera w sobie wszystkie cnoty i zakrywa mnóstwo grzechów. Już wkrótce mamy uczcić tajemnicę największą ze wszystkich, dzięki której krew Jezusa Chrystusa zgładziła nasze występki. Niech więc przygotują nas do niej ofiary miłosierdzia. Doznaliśmy miłosierdzia od Boga pełnego dobroci, okażmy je przeto tym, którzy względem nas zawinili.

Bądźmy więc teraz bardziej niż zazwyczaj hojni wobec ubogich i wszelkiego rodzaju potrzebujących, bo wtedy z wielu ust popłyną podzięki składane Bogu, a wsparcie udzielone biednym uczyni bardziej skutecznymi nasze posty. Dobroć okazana Jego ubogim jest Panu milsza niż wszystko inne, bo w okazywanym przez nas miłosierdziu widzi On odbicie swojej własnej dobroci.

Nie obawiajmy się, że dając innym uszczuplimy nasze mienie. Dobroczynność jest już sama w sobie wielkim bogactwem i nie zbraknie nam środków do czynienia dobra tam, gdzie Chrystus przez nasze ręce żywi i sam jest żywiony w swoich ubogich. Działa tu ta sama ręka, która łamiąc chleb, podwaja go, a rozdając go, mnoży.

A więc niech każdy wspomaga potrzebujących bez żadnej obawy i z sercem radosnym, bo wtedy właśnie najwięcej otrzyma, gdy jak najmniej zachowa dla siebie. Stwierdza to Apostoł Paweł, kiedy mówi: „Ten który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości” w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code