III Tydzień Wielkiego Postu,rok B1

poniedziałek

9 marca 2015

2 Krl 5,1-15a
Naaman, wódz wojska króla syryjskiego, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego Pan spowodował ocalenie Syryjczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Kiedyś podczas napadu, gromady Syryjczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani: „O, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii! Ten by go wtedy uwolnił od trądu”. Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król syryjski odpowiedział: „Wyruszaj! A ja poślę list do króla izraelskiego”. Wyruszył więc, zabierając ze sobą dziesięć tysięcy talentów srebra, sześć tysięcy syklów złota i dziesięć ubrań zamiennych. I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej: „Z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu”. Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: „Czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu! Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną!”. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: „Czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu”. Przyjechał więc Naaman swymi końmi, powozem, i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: „Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty!”. Rozgniewany Naaman odszedł, mówiąc: „Przecież myślałem sobie: Na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Boga swego, Pana, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczony?” Pełen gniewu zawrócił, by odejść. Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: „Mój ojcze, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: «Obmyj się, a będziesz czysty»”. Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony.
Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem”.

Ps 42,2.3; Ps 43,3.4
R: Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze.

Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Ześlij światłość i wierność swoją,
niech one mnie wiodą,
niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą
i do Twoich przybytków.

I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem i radością,
i będę Cię wielbił przy dźwiękach lutni,
Boże, mój Boże.

Ewangelia: Łk 4,24-30
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


***
Kazanie św. Bazylego Wielkiego, O pokorze

„Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swoją siłą, ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem”.

Czym więc prawdziwie należy się szczycić i na czym polega wielkość człowieka? „Raczej kto chce się szczycić, niech się szczyci tym, że Mnie poznaje, iż jestem Panem”. Wielkość człowieka, jego chwała i chluba, to poznać prawdziwą wielkość, do niej przylgnąć i szukać chwały u Pana chwały. Tak bowiem mówi Apostoł Paweł: „Ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu”. I wyjaśnia: „Chrystus stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi”.

A więc doskonałą i pełną chlubą w Bogu jest nie wynoszenie się z powodu swej sprawiedliwości, ale świadomość, że się nie posiada prawdziwej sprawiedliwości, jednakże jest się usprawiedliwionym dzięki wierze w Chrystusa. Paweł chlubi się właśnie tym, że gardzi swoją sprawiedliwością, a szuka tej sprawiedliwości, która pochodzi od Boga przez Jezusa Chrystusa i opiera się na wierze. Wierzy, aby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania, mieć udział w Jego cierpieniach, upodobnić się do Jego śmierci i ostatecznie dojść do pełnego powstania z martwych.

Tu już musi ustąpić wszelka pyszna wyniosłość. Nie pozostawiono ci już niczego, z czego mógłbyś się szczycić, skoro twoją wielkością i nadzieją jest uśmiercenie wszystkiego, co twoje, i szukanie przyszłego życia w Chrystusie. Mając pierwociny tego życia, już w nim jesteśmy, żyjąc w łasce, która jest darem Boga. On jest w nas „sprawcą i chcenia i działania dla spełnienia Jego woli”. On też przeznaczył swoją mądrość ku naszej chwale J objawia ją przez swego Ducha. On również daje moc i siłę w trudach: „Pracowałem więcej od wszystkich, mówi Paweł, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną”.

Bóg także wybawia z niebezpieczeństw wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei: „W nas samych znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to ocalił nas tylekroć od śmierci i nadal ocali”.

św. Ambroży, O sakramentach, 1

Zbliżyłeś się i ujrzałeś chrzcielnicę, a obok niej biskupa. I bez wątpienia pomyślałeś to samo, o czym pomyślał Naaman, Syryjczyk. Bo mimo tego, że został oczyszczony, to wpierw wątpił… Obawiam się, żeby ktoś nie powiedział: „To wszystko?” Tak, to naprawdę wszystko: tu się znajduje wszelka niewinność, pobożność, łaska i świętość. Widziałeś wszystko to, co mogły ujrzeć oczy twojego ciała…; a to, czego nie można zobaczyć, jest dużo większe…, bo nie widać tego, co jest wieczne… Cóż bardziej zadziwiającego niż przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, żeby teraz mówić o chrzcie? A jednak oni wszycy umarli na pustyni. Ten, który przechodzi przez chrzcielnicę, to znaczy przechodzi od dóbr ziemskich do niebieskich…, nie umiera, lecz zmartwychwstaje.

Naaman był trędowaty… Kiedy przybył, prorok mu powiedział: „Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty”. Zastanowił się i powiedział sobie: „To wszystko? Przybyłem z Syrii aż do Judei słyszę: Idź do Jordanu, obmyj się i staniesz sę czysty? Jakby nie było lepszych rzek w moim kraju!”. Jego słudzy mu doradzili: „Pane, dlaczego nie zrobisz tego, co ci mówi prorok? Zrób to raczej, spróbuj”. Wtedy wszedł do Jordanu, wykąpał się i wyszedł uzdrowiony.

Co to wszystko znaczy? Widziałeś wodę, ale nie każda woda uzdrawia. Jedynie ta woda, która ma łaskę Chrystusa, uzdrawia. Jest różnica między elementem i uświęceniem, między aktem i skutecznością. Akt dokonuje się wodą, ale skuteczność pochodzi od Ducha Świętego. Woda nie uzdrawia, jeśli Duch Święty nie zstąpi i nie konsekruje tej wody. Czytałeś, że nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanowił rytuał chrztu, przyszedł do Jana, a ten Mu powiedział: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie ?” (Mt 3,14)… Chrystus zszedł do wody, Jan był obok Niego, a oto, jako gołębica, zstępuje Duch Święty… Dlaczego najpierw Chrystus zszedł, a potem Duch Święty? Aby nie wydawało się, że Pan potrzebuje sakramentu uświęcenia: to On uświęca, a także Duch Święty.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code