III Tydzień Adwentu

poniedziałek

Spread the love

15 grudnia, 2014

Lb 24,2-7.15-17a
Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu! Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan sadził, i jak cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą; król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło.

Ps 25,4-9
R: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Ewangelia: Mt 21,23-27
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy: od ludzi – boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Andrzej Miszk Kościół nieomylny – uzurpacja czy prawda?
W czasie Adwentu nie możemy ominąć pytania o Kościół, jego relację do Boga i nasz stosunek do władzy Kościoła. Władza Kościoła sprawowana poprzez Urzędy: Nauczycielski i Pasterski reguluje trzy fundamentalne sfery życia wiernych: doktrynę, czyli zachowanie i interpretację depozytu chrześcijańskiej wiary; moralność, czyli objaśnienie fundamentalnych reguł dobra i zła w świetle Dekalogu i Ewangelii oraz – poprzez władzę święceń i sakramentów – hierarchiczną strukturę Kościoła. Oryginalność władzy w Kościele polega na jego roszczeniu, że jest ona mu dana wprost od Boga, Jezusa Chrystusa i podtrzymywana dzięki asystencji Ducha Świętego. Od czasu Reformacji i Oświecenia roszczenia Kościoła katolickiego do doktrynalnej, moralnej i eklezjalnej pełni spotykają się z narastającym sprzeciwem. Policzkiem obrazy dla wspólnot niekatolickich był sformułowany w 1870 roku dogmat o nieomylności Papieża. Więcej…

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code