XXXIV Niedziela Okresu Zwykłego

sobota

29 listopada, 2014

Ap 22,1-7
Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa /służą/ do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach. I /odtąd/ już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.

Ps 95,1-7
R: Marana tha! Przybądź, Panie Jezu!

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Bo Pan jest Bogiem wielkim,
wielkim królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył.
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Ewangelia: Łk 21,34-36
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Afrahat, Rozprawy nr 4

Przyjacielu, sprawiamy Bogu przyjemność kiedy się modlimy, i to mi się wydaje takie piękne… Ponad wszystko bądź wierny modlitwie, bez ustanku, jak jest napisane słowo Pana: „Nieustannie się módlcie”. Czuwaj żarliwie, oddal od siebie senność i ociężałość, bądź uważny dniem i nocą, nie zniechęcając się.

Pokażę ci różne rodzaje modlitw: istnieje modlitwa prośby, dziękczynienia i uwielbienia. Prośba – kiedy prosisz o zmiłowanie za twoje grzechy, dziękczynienie – kiedy dziękujesz twemu Ojcu w niebie i uwielbienie, kiedy wielbisz za Jego dzieła. Kiedy jesteś w niebezpieczeństwie to przedstaw prośbę, kiedy masz wiele dóbr, dziękuj darczyńcy, a kiedy jesteś w radosnym humorze – wielbij.

Wszystkie twoje modlitwy powinieneś przedstawiać Bogu wedle zaistniałych okoliczności. Zobacz, co Dawid mówił: „Wstaję o północy, aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki”(Ps 119,62). A w innym psalmie: „Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach” (148,1). Wreszcie mówi: „Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.”(Ps 34,2), bo nie powinieneś się modlić w jeden sposób, ale wedle okoliczności.

A ja, mój przyjacielu, jestem mocno przekonany, że jeśli ludzie modlą się o coś wytrwale to Bóg ich wysłucha. Ale ten, który z hipokryzją składa ofiarę, nie jest wysłuchany, tak jak jest napisane: „Ten, który ofiaruje modlitwę, niech uważnie obejrzy swoją ofiarę, czy przypadkiem nie ma na niej skazy, a następnie ją ofiaruje, bo inaczej jego ofiara pozostanie na ziemi” (Mt 5,23-24; Mk 11,25). A czym jest ofiara, jeśli nie modlitwą?… Bo ze wszystkich ofiar czysta modlitwa jest najlepszą.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code