XXXIV Niedziela Okresu Zwykłego

sobota

Spread the love

29 listopada, 2014

Ap 22,1-7
Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa /służą/ do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach. I /odtąd/ już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.

Ps 95,1-7
R: Marana tha! Przybądź, Panie Jezu!

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Bo Pan jest Bogiem wielkim,
wielkim królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył.
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Ewangelia: Łk 21,34-36
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Afrahat, Rozprawy nr 4

Przyjacielu, sprawiamy Bogu przyjemność kiedy się modlimy, i to mi się wydaje takie piękne… Ponad wszystko bądź wierny modlitwie, bez ustanku, jak jest napisane słowo Pana: „Nieustannie się módlcie”. Czuwaj żarliwie, oddal od siebie senność i ociężałość, bądź uważny dniem i nocą, nie zniechęcając się.

Pokażę ci różne rodzaje modlitw: istnieje modlitwa prośby, dziękczynienia i uwielbienia. Prośba – kiedy prosisz o zmiłowanie za twoje grzechy, dziękczynienie – kiedy dziękujesz twemu Ojcu w niebie i uwielbienie, kiedy wielbisz za Jego dzieła. Kiedy jesteś w niebezpieczeństwie to przedstaw prośbę, kiedy masz wiele dóbr, dziękuj darczyńcy, a kiedy jesteś w radosnym humorze – wielbij.

Wszystkie twoje modlitwy powinieneś przedstawiać Bogu wedle zaistniałych okoliczności. Zobacz, co Dawid mówił: „Wstaję o północy, aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki”(Ps 119,62). A w innym psalmie: „Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach” (148,1). Wreszcie mówi: „Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.”(Ps 34,2), bo nie powinieneś się modlić w jeden sposób, ale wedle okoliczności.

A ja, mój przyjacielu, jestem mocno przekonany, że jeśli ludzie modlą się o coś wytrwale to Bóg ich wysłucha. Ale ten, który z hipokryzją składa ofiarę, nie jest wysłuchany, tak jak jest napisane: „Ten, który ofiaruje modlitwę, niech uważnie obejrzy swoją ofiarę, czy przypadkiem nie ma na niej skazy, a następnie ją ofiaruje, bo inaczej jego ofiara pozostanie na ziemi” (Mt 5,23-24; Mk 11,25). A czym jest ofiara, jeśli nie modlitwą?… Bo ze wszystkich ofiar czysta modlitwa jest najlepszą.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code