XXIII Niedziela Okresu Zwykłego

sobota

Spread the love

13 września, 2014

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

1 Kor 10,14-22
Najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa! Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?

Ps 116B,12-13.17-18
R: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.

Ewangelia: Łk 6,43-49
Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. [Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Patryk, Lorica: „Kirys” (por. Ef 6,14)

Dzisiaj opasuję się potężną mocą wezwania Trójcy, wiarą w Boga jednego i w trójcy, Stworzyciela świata.

Dzisiaj opasuję się mocą Wcielenia Chrystusa i Jego chrztu, mocą Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu, mocą Jego Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia, mocą Jego ponownego przyjścia w dniu Sądu.

Dzisiaj opasuję się mocą miłości serafinów, w posłuszeństwie aniołów, w służbie archaniołów, w nadziei zmartwychwstania, mając na uwadze nagrodę, w modlitwie patriarchów, w proroctwach proroków, w przepowiadaniu apostolskim, w wierności wyznawców, w niewinności świętych dziewic, w działaniu wszystkich sprawiedliwych.

Dzisiaj opasuję się mocą niebios, światłem słońca, blaskiem księżyca, wspaniałością ognia, błyskiem błyskawicy, prędkością wiatru, głębią morza, stabilnością ziemi, trwałością kamieni.

Dzisiaj opasuję się mocą Bożą, aby mnie wiodła, potęgą Bożą. aby mnie podtrzymała, mądrością Bożą. aby mnie pouczała, okiem Bożym, aby mnie strzegło, uchem Bożym, aby mnie wysłuchało, słowem Bożym, aby mówiło za mnie, ręką Bożą, aby mnie prowadziła, drogą Bożą, aby nie poprzedzała, tarczą Bożą, aby mnie chroniła, zastępami Bożymi, aby nie uratowały od sideł demona, powabu nałogów, skłonności natury i od tych wszystkich, którzy źle mi życzą…

Chrystus ze mną, Chrystus przede mną, Chrystus za mną, Chrystus we mnie, Chrystus pode mną, Chrystus ponad mną, Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po lewej stronie, Chrystus, kiedy wstaję, Chrystus, kiedy idę spać, Chrystus w każdym sercu, które myśli o mnie, Chrystus w każdych ustach, które do mnie przemawiają, Chrystus w każdym oku, które mnie ogląda, Chrystus w każdym uchu, które mnie słyszy.

Dzisiaj opasuję się potężną mocą wezwania Trójcy, wiarą w Boga jednego i w trójcy, Stworzyciela świata.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code