Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok A2

sobota

Spread the love

14 czerwca, 2014

Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

1 Krl 19, 19-21
Eliasz poszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem»? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Ps 16 (15), 1-2a
R: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: Tyś jest Panem moim;
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
To właśnie Ty mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy nic mną zachwieję.

Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ewangelia: Mt 5, 33-37
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano przodkom: “Nie będziesz fałszywie przysięgał”, “lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Augustyn, Duch a litera, §27-33

Łaska była zakryta w Starym Testamencie, ale została objawiona w Ewangelii Chrystusowej, kiedy nadszedł czas, przewidziany przez Boga, na objawienie Jego dobroci… Porównując te dwie epoki, zauważymy głęboką różnicę. U stóp Synaju przerażony lud nie ośmielił się zbliżyć do miejsca, gdzie Pan dawał swoje Prawo; podczas gdy w sali na górze Duch Święty zstąpił na tych, którzy byli zgromadzeni, oczekując wypełnienia obietnicy. Tam palec Boży rysował na kamiennych tablicach; tutaj – w sercach ludzkich…

„Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa”. Ta miłość nie została zapisana na kamiennych tablicach, ale „rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. Prawem Bożym zatem jest miłość. „Dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna”. Aby stłumić to pragnienie ciała, dzieła miłości zostały zapisane na tablicach z kamienia. Było to prawo dzieł, „litery, która zabija” tych, którzy czynią zło. Ale kiedy miłość jest rozlana w sercach wierzących, oto prawo wiary i „Ducha, który daje życie” tym, którzy kochają.

Widzicie, jak różnica między tymi dwoma prawami doskonale zgadza się z tymi słowami apostoła Pawła: „Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc”… A to wszystko jest znakomicie potwierdzone przez proroka Jeremiasza: „Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami… Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu”.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code