VII Niedziela Wielkanocna, rok A 2

poniedziałek

Spread the love

2 czerwca, 2014

Dz 19,1-8
Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? – zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

Ps 68,2-7
R: Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi
lub Alleluja

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie,
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany,
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu,
tak giną przed Bogiem grzesznicy.

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Ewangelia: J 16,29-33
Uczniowie rzekli do Jezusa: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Rafał Arnáiz Barón, Pisma duchowe, 20. 01. 1937

„Panie, mój Boże, widzę, jak bardzo potrzebuję cierpliwości, ponieważ to życie jest pełne przeszkód. Nigdy nie może być wolne od cierpienia i walki, czegokolwiek bym nie robił, żeby zachować pokój. —Tak to jest, moje dziecko, ale nie chcę, abyś szukał takiego pokoju, w którym nie masz pokus do zwalczania ani przeciwności do znoszenia. Wręcz przeciwnie, wierz, że znalazłeś pokój, kiedy zostaniesz wystawiony na próbę w licznych kłopotach i doświadczysz wielu przykrości”. (Naśladowanie Jezusa Chrystusa, 3, 12)…

Jakże często się mylimy, chociaż szukamy prawdziwego pokoju Bożego!… Ponieważ, często to, czego szukamy, to nie pokój Boży, ale pokój świata… Kiedy świat szuka pokoju, to myśli o nim tak: cisza, spokój, miłość bez łez, dużo zakamuflowanego egoizmu. Człowiek szuka tego pokoju, żeby wypocząć, żeby nie cierpieć, szuka pokoju ludzkiego, pokoju wrażliwego, tego pokoju, który świat przedstawia w słonecznym klasztorze, z cyprysami i ptakami, ten pokój bez pokus i bez krzyża…

Dzisiaj błogosławię z głębi duszy Boga, który tak mnie kocha… Kocha mnie z moją nędzą, moimi grzechami, łzami i radościami. Pragnie mnie w tym pokoju, o którym mówi Tomasz z Kempis [w Naśladowaniu]… Jakże Bóg jest wielki! Pokój mojej duszy jest pokojem tego, który nie oczekuje niczego od nikogo. Jedyną rzeczą, jakiej dusza oczekuje na tym świecie, jest pragnienie życia w zjednoczeniu z Jego wolą i to oczekiwanie jest pogodne, w pokoju, pomimo smutnego zmęczenia, że nie widzi się jeszcze Boga. Towarzyszyć Mu na krzyżu powoduje czasem wylanie obfitych łez. Twierdzić, że mamy jeszcze własną wolę, tyle nędzy, braków, grzechów nie może nie powodować smutku. Wszystko jest walką, bólem, ale Jezus jest w centrum, przybity do krzyża i zachęca duszę do kontynuacji. Pośrodku bitwy, którą toczymy w świecie, jest Jezus i z pogodną twarzą mówi nam: „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności” (J 8,12).

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code