IV Niedziela Wielkanocna, rok A 2

piątek

16 maja, 2014

Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika

Ap 12, 10-12
Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy».

Ps 34,2-9
R: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

1 Kor 1, 10-13
Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

Ewangelia: J 17,20-26
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Ignacy Antiocheński, List do Efezjan

We wszelkiej rzeczy powinniście otaczać chwałą Jezusa Chrystusa, który was samych otoczył chwałą, abyście, zjednoczeni w tym samym posłuszeństwie, poddani biskupowi i jego kapłanom, zostali w pełni uświęceni. Nie rozkazuję wam, jakbym był kimś. Jestem, co prawda, obarczony kajdanami dla miana chrześcijanina, ale jeszcze nie osiągnąłem doskonałości w Jezusie Chrystusie. Zaledwie rozpocząłem jego szkołę, a jeżeli zwracam się do was, to jak do współuczniów. To ja raczej potrzebowałbym przygotowania do walki dzięki waszej wierze, waszym napomnieniom, cierpliwości i pobłażliwości. Ale skoro miłość nie pozwala mi na zachowanie milczenia, śpieszę się i wzywam was do kroczenia zgodnie z duchem Bożym. Ponieważ Jezus Chrystus, nieodłączna Zasada naszego życia, jest myślą Ojca, tak biskupi, ustanowieni aż po krańce ziemi, są jednym z duchem Jezusa Chrystusa.

Powinniście zatem być z waszym biskupem jednej i tej samej myśli; co zresztą czynicie. Wasi kapłani, prawdziwie godni Boga, są zjednoczeni z biskupem jak struny z lirą. To w taki sposób, w jedności uczuć i miłości, wznosi się w stronę Jezusa Chrystusa koncert uwielbienia. Niech każdy z was wstąpi do tego chóru, a w harmonii zgody, przybierzecie dzięki waszej jedności ton Boży i zaśpiewacie wszyscy jednym głosem chwałę Ojcu, przez usta Jezusa Chrystusa… Jest dla was zatem korzystne trwanie w nienagannej jedności; przez to cieszyć się będziecie ze stałej jedności z samym Bogiem.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code