XXIII tydzień Okresu Zwykłego

poniedziałek

Spread the love

9 września, 2013

Kol 1,24-2,3
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić /posłannictwo głoszenia/ słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku /osiągnięciu/ całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga – /to jest/ Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.

Ps 62,6-7,9
R: U Boga chwała i zbawienie moje

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

W każdym czasie
Jemu ufaj, narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca:
Bóg jest naszą ucieczką.

Ewangelia: Łk 6,6-11
W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku! Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć? I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Kazanie świętego Leona Wielkiego, papieża

Szczęście ujrzenia Boga nie bez powodu zostało obiecane tym, których serce jest czyste, bo człowiek znieprawiony nie wytrzymałby blasku światła prawdziwego. Będzie ono rozkoszą dusz nieskażonych, ale udręką dla nieczystych. Porzućmy marności tego świata, ogarniające nas swym cieniem. Niech żadna nieprawość nie zmąci wewnętrznej jasności ducha, by mógł on chłonąć bez przeszkód przeogromną wspaniałość Boga.

Drogą wiodącą ku temu jest, jak zobaczymy, następne powiedzenie Pana: “Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi”. Ukochani! Nie każda zgoda, nie każda jedność zasługuje na to błogosławieństwo, ale tylko taka, o której mówi Apostoł: “Zachowajcie pokój z Bogiem”; i prorok: “Obfity pokój dla miłujących Twe Prawo, nie grozi im żadne potknięcie”.

Nawet najbardziej zażyła przyjaźń i największe wzajemne zrozumienie nie zapewnią tego pokoju, jeżeli nie będzie on zgodny z wolą Bożą. Obce mu są wszelkie niegodne pożądania, wszelkie zbrodnicze knowania i występne zmowy. Umiłowanie świata jest sprzeczne z umiłowaniem Boga i nie będzie należał do społeczności dzieci Bożych ten, kto nie potrafi się rozstać z ziemskimi przywiązaniami. Ale ci, których serce należy do Boga i którzy “zachowują jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój”, ci nigdy nie powstaną przeciwko wiekuistemu prawu i będą wierni słowom modlitwy: “Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi”.

Oto oni wprowadzają pokój, oni są prawdziwie jednomyślni i żyją w świętej zgodzie, oni też po wieki będą nazwani “dziećmi Bożymi i współdziedzicami Chrystusa”. Umiłowali Boga i bliźniego, i żadnych nie odczuwają przeciwności, żadna im nie zagrozi zguba. Przeszli zwycięsko okres próby i ogarnął ich przeogromny pokój Boży, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code