X tydzień Okresu Zwykłego

sobota

Spread the love

15 czerwca 2013

2 Kor 5, 14-21
Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

Ps 103 (102), 1-2
R: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął nasze winy.

Ewangelia: Mt 5, 33-37
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano przodkom: “Nie będziesz fałszywie przysięgał”, “lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Z pism św. Ojca Pio z Pietrelciny

Nie wiesz, co może zrobić posłuszeństwo: Przez „tak”, jedno „tak” – „Niech Mi się stanie według twego słowa” – Maryja staje się matką Najwyższego. Jednocześnie staje się służebnicą Pańską (Łk 1,38), ale zachowuje nietknięte dziewictwo, które było tak drogie Bogu i w jej oczach. Przez to „tak” Maryi świat zdobywa zbawienie, ludzkość jest odkupiona. Starajmy się zatem pełnić także wolę Bożą i zawsze mówić „tak” Panu…

Niech Maryja sprawi, że kwitną w twojej duszy zawsze nowe cnoty i niech czuwa nad tobą. Ona jest morzem, którze trzeba przepłynąć, aby dotrzeć do brzegu blasków wiecznej jutrzenki; zostań zatem zawsze blisko niej…

Oprzyj się na krzyżu Chrystusa, za przykładem Maryi. Znajdziesz tam wielką pociechę. Maryja została przy krzyżu, u stóp swego ukrzyżowanego Syna (J 19,25). Nigdy Jezus jej tak mocno nie kochał, jak w tym momencie tak niewyrażalnego cierpienia.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code