VII tydzień Okresu Wielkanocy,rok C1

piątek

Spread the love

17 maja, 2013

Dz 25,13-21
Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka – powiedział. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możności bronienia się przed zarzutami. A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego.

Ps 103,1-2.11-12.19-20
R: Pan Bóg utwierdził tron swój na niebiosach

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

Pan utwierdził tron swój na niebiosach,
a Jego panowanie obejmuje wszechświat.
Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy,
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy.

Ewangelia: J 21,15-19
Gdy Jezus ukazał sie swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Jan Chryzostom, Druga homilia o wpisie w księdze Dziejów Apostolskich

Naśladujmy postępowanie apostołów, a w niczym nie będziemy od nich gorsi. Bowiem to nie cuda zrobiły z nich apostołów, to świętość ich życia. Po tym poznaje się ucznia Chrystusa. Ten znak został nam dany jasno przez Pana: kiedy chciał nakreślić portret swoich uczniów i wyjawić cechę, która by wyróżniała apostołów, powiedział: „Oto, po czym ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami”. Jaki znak? Robienie cudów? Wskrzeszanie umarłych? Absolutnie nie. Po czym zatem? „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35).

Miłość nie jest cudem, ale dziełem: „Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13,10)… Miejcie zatem miłość w sobie i będziecie między apostołami, a nawet w pierwszym rzędzie pośród nich. Chcecie inny dowód tego nauczania? Spójrzcie, jak Chrystus zwraca się do Piotra: „Piotrze, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Nic innego nie pomoże nam w otrzymaniu Królestwa niebieskiego jak tylko kochanie Chrystusa tak, jak na to zasługuje… Co zrobimy, aby kochać Go więcej niż apostołowie?… Posłuchajmy Chrystusa, tego samego, którego mamy kochać: „Jeśli kochasz mnie bardziej niż ci, to bądź pasterzem moich owiec”… Gorliwość, współczucie, troska, to są czyny, nie cuda.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code