Rekolekcje Wielkopostne 2007

23 marca, piątek

Spread the love

23 marca 2006

Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsze czytania

Człowiek sprawiedliwy

Anna Maria Goliszek

„Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie większa niż…”/Mt 5,20/

Sprawiedliwy podział dóbr, sprawiedliwe prawo, sprawiedliwe państwo… Przymiotnikiem „sprawiedliwy” można określać różne rzeczy i sprawy. Dzisiejszy fragment z Księgi Mądrości mówi o „człowieku sprawiedliwym”. Kim jest, jak postępuje, co go wyróżnia spośród innych? Bycie sprawiedliwym w religijnym sensie oznacza postępowanie zawsze zgodne, niezależnie od okoliczności, z prawami Bożymi. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy wymaga to osobistego heroizmu, jest związane z możliwością utraty wolności, majątku lub nawet życia. I to opisuje dzisiejszy fragment pierwszego czytania.

„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego…” /2,12a/
Człowiek, który decyduje się na radykalizm Ewangelii nie może oczekiwać, że zostanie zrozumiany przez wszystkich, których spotka na swojej drodze. Wręcz przeciwnie, napotka na opór, wrogość czy wręcz nienawiść. Ile to razy doświadczyłeś tego ty, który kroczysz za Jezusem zafascynowany Jego Osobą, życiem, słowami… Ile razy czułeś się osaczony i odrzucony… Jak odbierałeś te sytuacje, w których się znalazłeś i tych ludzi, którzy cię nie przyjęli, nie rozumieli… ale „…jeszcze się nie opierałeś aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi” /Hbr 12,4/.

…bo nam niewygodny”/2,12b/
Życie sprawiedliwego jest wyrzutem dla tych, którzy są daleko od Boga. Nie musi nic robić, nic mówić a wzbudza wśród nich negatywne reakcje, sam widok jego jest dla nich przykry. Jego obecność wnosi Boga, stawia wobec niewygodnych pytań, zmusza do odpowiedzi, których nieprawy nie chce usłyszeć. Drażni i sprawia, że nie czuje się komfortowo. Takie reakcje są spowodowane tym, że Bóg i sprawa wyznawanej wiary są coraz bardziej wyrzucane z życia społecznego, spychane tylko i wyłącznie do indywidualnego postępowania, traktowane jako sprawy tylko osobiste. A prawdziwe życie wiarą pociąga za sobą konkretne zachowanie, sposób postępowania. I nie chodzi tu o ocenianie czy postępianie kogokolwiek. Jak traktujesz tych, którzy maja odwagę otwarcie mówić o Bogu, swojej wierze, których życie jest świadectwem o tym, że Bóg jest żywy i działa dzisiaj? Słuchasz i patrzysz z zainteresowaniem, czy wyśmiewasz i mówisz „…posłucham cię innym razem” /Dz 17,32/

„życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne”/2,15/
Współczesny człowiek najchętniej zatopiłby się w tłumie, wtłoczył w schematy tak, aby się nie wyróżniać. Bo ten, kto się wyróżnia, nie ma łatwego życia. Wielki Post przypomina nam o Jedynym Sprawiedliwym – Jezusie Chrystusie… Każdy z nas jest zaproszony do tego, aby posłuchać tego, co On ma nam do powiedzenia i pójść Jego śladami. Nie jest to życie łatwe, ale piękne i dające radość. Prawdziwy chrześcijanin jest rozpoznawany z daleka. Żyje w świecie, ale nie jest ze świata, choć nie ucieka od świata. Działa i pracuje tak, aby świat stał się lepszym i by każdy człowiek czuł się w nim szczęśliwy i bezpieczny.

Czytając słowa dzisiejszego fragmentu Księgi Mądrości przychodzi nam na myśl Jezus, a szczególnie Jego Męka i Śmierć. „Syn Boży upokorzył się dobrowolnie, stając się człowiekiem, stając się „grzechem”, by zastąpić grzesznych ludzi, dobrowolnie również przyjmuje upokorzenia od tych, których przyszedł zbawić. Jezus, poszukiwany przez Żydów pragnących Go zgładzić, kilkakrotnie uchodzi z ich rąk, „ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła” (J 7, 30), lecz nie ucieka przed upokorzeniami i przeciwnościami. Prawda odwieczna, godzi się, aby z Nim postępowano jak z kłamcą; dobroć nieskończona — jak ze złoczyńcą; mądrość nie stworzona — jak z szaleńcem; łagodność bezgraniczna — jak z podżegaczem ludu; Syn Boga — jak z opętanym. Upokorzenia Chrystusa są ceną na odkupienie ludzi z pychy, a równocześnie zachętą dla nich, by Go naśladowali na drodze pokory. „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 29).” /O. Gabriel od św. Marii Magdaleny/

Jezus został upokorzony, więc dlaczego jego wyznawcy mają być lepiej potraktowani?

Jeśli pragniesz poświęcić chwilę czasu na modlitwę nad Słowem Bożym i proponowaną refleksją

Kliknij tutaj

Chcesz dowiedzieć się czegoś o autorze powyższego tekstu

Kliknij tutaj

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code