III tydzień Wielkiego Postu, rok C1

czwartek

Spread the love

7 marca, 2013

Jr 7,23-28
To mówi Pan: Dałem im przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich: To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust.

Ps 95,1-2.6-9
R: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

Ewangelia: Łk 11,14-23
Jezus wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Symeon Nowy Teolog, Katecheza 27

Ci, którzy są przyjaciółmi Boga i kochają Go, którzy posiadają Go w sobie jak nienaruszalny skarb, przyjmują zniewagi i upokorzenia z radością i niewyrażalnym szczęściem (Mt 5, 10-12). Potęgują miłość, i to miłość szczerą. do tych, którzy ich tak prześladują i traktują ich jak dobrodziejów…

Ten, który nigdy nie zaznał żadnego upadku, Pan Jezus, nasz Bóg, został uderzony, aby grzesznicy, którzy Go naśladują, nie tylko otrzymali przebaczenie, ale przez posłuszeństwo stali się uczestnikami Jego boskości. Kto nie przyjmuje obelg w pokorze swego serca, kto wstydzi się naśladować cierpienia Nauczyciela, Chrystusa, będzie się Go także wstydził w obecności aniołów (Łk 9,26)…

On był uderzony, opluty, ukrzyżowany…: drżyjcie ludzie i truchlejcie, ale i znoście z radością obrazy, jakie Bóg zniósł dla naszego zbawienia. Bóg został spoliczkowany przez ostatniego ze sług (J 18,22), aby dać ci przykład zwycięstwa, a ty nie przyjmiesz podobnego traktowania ze strony jednego z twoich bliźnich? Jeśli wstydzisz się stać naśladowcą Boga, jakże mógłbyś z Nim królować? Jeśli, oczekując Go, nie jesteś cierpliwy w upokorzeniach, to jakże będziesz mógł być otoczony chwałą z Nim w Królestwie niebieskim?

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code