I tydzień Wielkiego Postu, rok C1

sobota

Spread the love

23 lutego 2013

Pwt 26,16-19
Mojżesz powiedział do ludu: Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność, jak ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedział.

Ps 119,1-2.4-5.7-8
R: Błogosławieni słuchający Pana

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania,
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały me drogi
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Będę Cię wysławiał prawym sercem,
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków
Przestrzegać będę Twoich ustaw,
abyś mnie nigdy nie opuścił

Ewangelia: Mt 5,43-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Polikarp ze Smyrny, List do Filipian, 8-12

Nieprzerwanie zatem trzymajmy się nadziei i zadatku naszej niewinności, którym jest Pomazaniec Jezus, który to “wziął nasze grzechy w swoim własnym ciele na drzewo”, On, który “nie popełnił grzechu, ani nie znaleziono w Jego ustach fałszu” (1P 2,24.22), ale to z naszego powodu, abyśmy żyli w Nim, wytrzymał wszystko. Zostańmy zatem naśladowcami Jego wytrwałości i jeśli cierpimy w powodu Jego imienia, uwielbiajmy Go. Jest to bowiem dany nam przezNiego przykład (J 13,15) i my temu zaufaliśmy… W tym zatem stójcie mocno i postępujcie za przykładem Pana,utwierdzeni w ufności i niewzruszeni, jako miłośnicy braterskiej miłości, szanujący się wzajemnie, zjednoczeni w prawdzie, ustępujący jedni drugim w łagodności Pana, nie żywiący pogardy do nikogo…

Jestem bowiem przekonany, że jesteście dobrze wykształceniw Świętych Pismach i nic przed wami nie jest ukryte, ale mnie to niezwalnia z obowiązku. Więc jak przez te właśnie Pisma zostało powiedziane:«gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym rozgniewaniem»(Ef 4,26). Szczęśliwy ten, kto o tym będzie pamiętał, a wierzę, że tak jest z wami.

A Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Pomazańca oraz sam wieczny Kapłan (Hbr 2,17),Syn Boga, Jezus Pomazaniec, niech umocni was w ufności i prawdzie, wewszelkiej łagodności bez gniewu, w wytrwałości i cierpliwości, w wytrzymałości i czystości. Niech da wam dział i część pośród swoich świętych, a namz wami i wszystkimi, którzy są pod niebem oraz tymi, którzy mają uwierzyć w naszego Pana i Boga, Jezusa Pomazańca oraz w Jego Ojca, który Go wzbudził z martwych. Módlcie się za wszystkich świętych, módlcie się rów-nież za królów, za władców i rządzących, a także za tych, którzy was prześla-dują i nienawidzą oraz wrogów krzyża, aby wasz owoc był dla wszystkich jawny, abyście byli w tym doskonali.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code