XXXIII Niedziela Zwykła

piątek

Spread the love

23 listopada 2012

Ap 10,8-11
Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba jak zwracał się do mnie w słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi! Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach.

Ps 119, 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131
R: Jak słodka dla mnie mowa Twoja, Panie

Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia
niż z wielkiego bogactwa.
Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,
moimi doradcami Twoje ustawy.

Prawo ust twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia,
ponad miód słodsza dla ust moich.

Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki,
bo są radością mojego serca.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami,
bo pragnę Twoich przykazań.

Ewangelia: Łk 19,45-48
Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Mszał Rzymski, Prefacja na Rocznicę Poświęcenia Kościoła nr 52

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne,
abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali
Panie Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

W Twojej dobroci dla ludzi mieszkasz w domu modlitwy,
aby Twoja łaska, której stale nam udzielasz,
uczyniła z nas świątynię Ducha Świętego (1 Kor 3,16)
jaśniejącą blaskiem cnotliwego życia.
Nasze ziemskie świątynie są obrazem Kościoła,
Oblubienicy Chrystusa, którą nieustannie uświęcasz,
aby weszła do Twojej chwały,
jako matka radująca się z niezliczonych dzieci.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi
wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty…

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code