XVI Niedziela Zwykła

sobota

28 lipca, 2012

Jr 7,1-11
Słowo, które.Pan skierował do Jeremiasza: „Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: «Słuchajcie słowa Pana, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu»”. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: „Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym: «Świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana!» Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu, i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom waszym od dawna i na zawsze. Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach. Nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym domu, nad którym wzywano mojego imienia, i mówicie: «Oto jesteśmy bezpieczni», by móc nadal popełniać te wszystkie występki. Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja to dobrze widzę”, mówi Pan.

Ps 84,3-4.5-6a i 8a.11
R: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich.
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta: * przy ołtarzach Twoich,
Panie Zastępów, Królu mój i Boże!

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wielbiąc.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie.
Mocy im będzie przybywać.

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Ewangelia: Mt 13,24-30
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza».


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Bł. kardynał John Henry Newman, Sermons Preached on Various Occasions, nr 9, 2.6

Zdarzają się skandale w Kościele, rzeczy godne potępienia i wstydliwe; żaden katolik nie może temu zaprzeczyć. Zawsze był narażony na zarzut i wstyd bycia matką wyrodnych dzieci; ma dzieci, które są dobre, ma więcej takich, które są złe… Bóg mógł ustanowić Kościół czysty; ale przepowiedział, że kąkol zasiana przez wroga pozostanie razem z pszenicą aż do żniw, na końcu świata. Głosił, że Jego Kościół będzie przypominał sieć rybacką, „zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju” (Mt 13,47nn). Posuwając się jeszcze dalej, oznajmił, że źli i niedoskonali zdobędą przewagę nad dobrymi. Powiedział bowiem: „Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22,14), a Jego apostoł: „w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę” (Rm 11,5). Nieustannie zatem, w historii i w życiu katolików, pojawiają się oponenci…

Ale nie opuszczamy głowy ze wstydem, aby skryć twarze w dłoniach; wznosimy ręce i twarz w stronę naszego Odkupiciela. „Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów… tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami” (Ps 123,2)… Wzywamy Ciebie, sprawiedliwy sędzio, bo to Ty na nas spoglądasz. Nie przejmujemy się ludźmi, dopóki mamy Ciebie…, jeśli jesteś obecny w naszych zgromadzeniach i mamy Twoje świadectwo oraz aprobatę w naszych sercach.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code