VII Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie Pańskie

Wtorek VII tygodnia Okresu Wielkanocy

Spread the love

22 maja 2012

Dz 20,17-27
Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej.

Ps 68,10-11.20-21
R: Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi

Deszcz obfity zesłałeś, Boże,
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie,
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony:
Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze
Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,
Pan nas ratuje od śmierci.

Ewangelia: J 17,1-11a
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Św. Augustyn, Kazania do Ewangelii św. Jana, nr 104-105

Są ludzie, którzy sądzą, że Syn został otoczony chwałą przez Ojca w tym, w czym Go nie oszczędził, ale wydał Go za nas (Rz 8,32). Ale jeśli otoczył Go chwałą w Męce, to o ileż bardziej w Jego zmartwychwstaniu! W czasie Męki Jego pokora jawi się bardziej niż majestat… Aby „jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1Tm 2,5) został otoczony chwałą w swoim zmartwychwstaniu, najpierw został upokorzony w Męce… żaden chrześcijanin nie wątpi: Syn został otoczony chwałą w swojej postaci sługi, którego Ojciec wskrzesił i posadził po swojej prawicy (Flp 2,7; Dz 2,34).

Ale Pan nie mówi jedynie: „Ojcze, otocz swego Syna chwałą”, dodaje: „aby Syn Ciebie nią otoczył”. Słusznie zadajemy sobie pytanie, jak Syn otoczył chwałą Ojca… Bowiem chwała Ojca w sobie samej nie może ani wzrastać, ani się umiejszać. Jednkże była ona mniejsza u ludzi, kiedy Bóg był znany jedynie „w Judzie”, a „słudzy Pańscy chwalili imię Pana od wschodu aż do zachodu słońca” (Ps 76,2; 113,1-3). Stało się to przez Ewangelię Chrystusa, którą dał poznać narodom Ojciec przez Syna: w ten sposób Syn otoczył Ojca chwałą.

Gdyby Syn tylko umarł i nie zmartwychwstał, to nie zostałby otoczony chwałą przez Ojca, ani Ojciec przez Niego. Teraz, otoczony chwałą przez Ojca w zmartwychwstaniu, otacza chwałą Ojca przez głoszenie zmartwychwstania. Pojawia się to choćby w kolejności słów: „Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył”, jakby mówił: „Wskrześ mnie, aby dać się poznać wszystkim przeze Mnie”… Ju w tym życiu Bóg jest otoczony chwałą, kiedy ludzie poznają Go w nauczaniu i kiedy jest głoszony wiarą tych, którzy wierzą w Niego.

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code