IV Niedziela Wielkanocna

Wtorek IV tygodnia Okresu Wielkanocy

1 maja 2012

Dz 11,19-26
Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernzch] dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

Ps 87,1-7
R: Wszystkie narody, wysławiajcie Pana

Na świętych górach Jego miasto:
umiłował Pan bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
miasto Boże.

Wymienię Egipt Babilon wśród tych, co mnie znają,
oto Filistea, Tyr, i Etiopia:
nawet taki kraj tam się narodził.
O Syjonie powiedzą: „Każdy człowiek urodził się na nim,
a Najwyższy sam go umacnia”.

Pan zapisuje w księdze ludów:
„Oni się tam narodzili”.
I tańcząc śpiewać będą;
„Wszystkie moje źródła są w tobie”.

Ewangelia: J 10,22-30
Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Symeon Nowy Teolog, Hymn 21

Wysłane i pochodzące z Ojca, Słowo zstąpiło
I zamieszkało całe w łonie Dziewicy.
Całe było w Ojcu,
i całe było w tym dziewiczym łonie,
i całe we wszystkim, choć Jego nic nie może zawrzeć…
Pozostając niezmienne, przyjęło postać sługi (Flp 2,7)
i wydane na świat, stało się człowiekiem we wszystkim…
Jak głosić to, co jest niemożliwe do wytłumaczenia
wszystkim aniołom, archaniołom i wszystkiemu, co stworzone?
Myśli się w sposób prawdziwy,
ale nie można wszystkiego wyrazić,
a nasz duch nie może Go prawdziwie i doskonale zrozumieć.

Jak zatem Bóg i człowiek i człowiek-Bóg
jest w całości Synem Ojca,
w sposób, który Go od Niego nie oddziela;
jak stał się synem Dziewicy i wyszedł na świat;
i jak pozostał niedostępny, aby ktokolwiek mógł Go zawrzeć?…
Teraz zamilcz
ponieważ nawet jeśli chciałbyś mówić, to nie znajdziesz słów,
a twój gadatliwy język zostanie zmuszony do ciszy…

Chwała Tobie, Ojcze, Synu i Duchu Święty,
Boskości, której nie można pojąć, niewidzialna w swojej naturze.
Uwielbiamy Cię w Duchu Świętym,
bo posiadamy Twojego Ducha, którego nam dałeś.
A widząc Twoją chwałę, nie szukamy niedyskretnie,
ale w Nim, Twoim Duchu,widzimy Ciebie
Ojcze niezrodzony, i Twoje poczęte Słowo, które wychodzi z Ciebie.
I uwielbiamy niepodzielną i czystą Trójcę
w Jej jedynej boskości, najwyższej i potężnej.

za www.ewangelia.org


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code