II Tydzień Okresu Zwykłego, rok B2

Poniedziałek II tygodnia Okresu Zwykłego

Spread the love

16 stycznia 2012

1 Sm 15,16-23
Po zwycięstwie na Amalekitami Samuel powiedział Saulowi: Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy. Odrzekł: Mów! I mówił Samuel: Czy to nie prawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i nakazał: Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana. Saul odpowiedział Samuelowi: Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą mię posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy mniejsze i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą. Samuel odrzekł: Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla.

Ps 50,8-9.16-17.21.23
R: Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi

“Nie oskarżam cię za twe ofiary,
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie przyjmę z twego domu cielca
ani kozłów ze stad twoich.

Czemu wymieniasz moje przykazania
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności,
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje,
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie”.

Ewangelia: Mk 2,18-22
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze /część/ ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino /należy wlewać/ do nowych bukłaków.


Blogi Tezeusza – rozmawiamy o życiu i wierze


Ody Salomona (chrześcijański tekst po hebrajsku z początku 2 wieku)

[Przez chrzest] przyoblekam się w miłość Pana (Ga 3,27)…,
On mnie obejmuje.
nie potrafiłbym kochać Pana,
gdyby On pierwszy mnie nie ukochał.
Kto może pojąć miłość,
Jeśli nie ten, który jest kochany?
Obejmuję Umiłowanego i moja dusza Go kocha.

Tam, gdzie Jego spoczynek,
tam się znajduję (por Pnp 1,7).
Już nie będę cudzoziemcem;
Najwyższy jest miłosierny.
Jestem z Nim zjednoczony,
ponieważ Oblubieniec znalazł tego, kogo kocha.

Ponieważ kocham Syna,
staję się synem.
Tak, kto przylega do Tego, który nie umiera
ten będzie nieśmiertelny.
Kto się podoba w życiu
ten będzie żyjący.

Taki jest duch Pana bez kłamstwa,
który uczy ludzi swoich ścieżek.
Bądźcie mądrzy, rozumiejcie i bądźcie czujni. Alleluja!

za www.ewangelia.org

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code