Rekolekcje Adwentowe 2005

Środa – 14 grudnia

Spread the love

14 grudnia 2005

środa III tygodnia Adwentu

Czym jest Adwent?

Dzisiejsze czytania

Ten, który ma przyjść

Anna Maria Goliszek

“Czekam na Ciebie Jezu mój mały, tęskne błagania ku niebu ślę…” śpiewamy w jednej z adwentowych pieśni. Kościół zanurzony jest w oczekiwaniu, już nie na pierwsze przyjście Syna Bożego, ale na paruzję – powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. A wokół nas szum, tysiące migających świateł, świąteczne dekoracje już od początku grudnia. Infantylność i płytkość oczekiwania. Czekamy na święta, ale czy pośrodku tego czekamy na Boga, który ma przyjść? Przygotowujemy się do wielkiej rocznicy, ale czy wiemy, kim jest główna postać tego wydarzenia, której urodziny mamy świętować?

Ewangelia dzisiejsza przynosi nam odpowiedź. Aby ją lepiej zrozumieć, warto spojrzeć na jej szerszy kontekst. Oto mamy początek działalności Jezusa w Nazarecie, gdzie czyta On fragment proroka Izajasza o namaszczeniu Sługi Jahwe. Powołanie Dwunastu, liczne cuda i uzdrowienia, jakich dokonuje. I wreszcie bezpośrednio poprzedzające wersety, w których czytamy o uzdrowieniu sługi setnika z Kafarnaum i o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Do tych wydarzeń za chwilę odwoła się Jezus, udzielając odpowiedzi na pytanie zadane Mu przez Jana Chrzciciela

W dzisiejszym fragmencie Jan Chrzciciel, uwięziony przez Heroda, wysyła do Jezusa swoich uczniów z niezwykłym pytaniem. Czyżby zwątpił w tożsamość Jezusa? Zrazu mogłoby się tak wydawać, ale zabieg Jana jest celowy – chce, aby uczniowie usłyszeli odpowiedź bezpośrednio z ust Jezusa.

Uczniowie Jana odnajdują Jezusa i pada pytanie: “Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”
Pytanie to przepełnione jest oczekiwaniem i pragnieniem, niepewnością i nadzieją równocześnie. Zawiera tęsknotę Narodu Wybranego oczekującego na spełnienie Obietnicy. Trzeba pamiętać, że wyrażenie który ma przyjść oznacza Mesjasza, Bożego Pomazańca, Zbawcę, który łączy w sobie cechy króla, kapłana i proroka. Pytają o to, co jest dla nich bardzo ważne, co niejako nadaje sens ich życiu. Pytają, bo nie chcą się pomylić, ale dobrze rozpoznać Chrystusa.

A co ten werset oznacza dla mnie?Czy mając wątpliwości, szukam światła i odpowiedzi? Czy zadaję Bogu pytania? A może jednak wolę mieć “święty spokój”, nie wychylać się i nie pytać? Może boję się, że zostanę zlekceważona, wyśmiana? Jestem niejako utkana z pytań i odpowiedzi. Bóg to wie i poważnie traktuje każde moje pytanie udzielając na nie odpowiedzi. Tylko czy ja chcę ją usłyszeć?

Jezus odpowiada uczniom Jana: “Donieście Janowi coście widzieli i słyszeli”.

Trzy rozdziały wcześniej Jezus odnosi do siebie słowa Izajasza o namaszczonym Słudze Jahwe, który ma obwoływać rok łaski od Pana. Uwolnienie jeńców, odzyskanie wzroku przez ociemniałych oznacza dobra mesjańskie, do których należy też odpuszczenie grzechów, darowanie kar i długów. Jezus czyni te rzeczy, które Izajasz i apokryficzne pisma żydowskie zapowiadały w odniesieniu do Mesjasza. Jednak lud zdaje się jakby nie rozpoznawać, kim jest Jezus. Widzi fakty i znaki, ale nie potrafi ich ze sobą połączyć i wyciągnąć właściwych wniosków.

A ja, czy umiem czytać znaki czasu? Czy podejmuję trud uczenia się tej sztuki, sztuki rozeznawania, wyciągania wniosków? Bóg nieustannie mówi do mnie przez wydarzenia mojego życia. Zły duch też mówi w ten sposób. Czy chcę je zauważyć, odczytać, przyjąć lub odrzucić?

Fragment 45 rozdziału Księgi Izajasza, jaki słyszymy przed Ewangelią, zawiera w sobie niesie wyznanie: “Ja jestem Pan i nie ma innego” (6b,18b), które jest podsumowaniem odpowiedzi Jezusa. Czytamy też: “Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną” (21c) i jeszcze fragment, który później św. Paweł odniesie do Jezusa: “…przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie”(23b). Słowa te potwierdzają, że Jezus jest Tym, który ma przyjść i nie mamy szukać innego.

Jeśli pragniesz poświęcić chwilę czasu na modlitwę nad Słowem Bożym i proponowaną refleksją

Kliknij tutaj

Chcesz dowiedzieć się czegoś o autorce powyższego tekstu

Kliknij tutaj

Poprzednie rozważanie

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code