Nowenna i modlitwy do Ducha Świętego

Inny Pocieszyciel, Duch Święty

Spread the love

Inny Pocieszyciel, Duch Święty

Anna Maria Goliszek

Kiedy patrzę na mijających mnie każdego dnia ludzi widzę smutne, zatroskane twarze. Oczy utkwione w ziemię, pochylone głowy. Przygniecenie ciężarem życia. Świat potrzebuje pocieszenia…

Rok Liturgiczny wprowadził nas w szczególny czas. Jezus wstąpił w Niebo, a uczniowie zgromadzili się w Wieczerniku i oczekują… No właśnie, Kogo?

Przed swoim wniebowstąpieniem Jezus wielokrotnie zapowiadał, że pośle Kogoś, Kto uczniów wszystkiego nauczy i przypomni słowa Mistrza – Ducha Świętego, który będzie z nimi na zawsze. Określał Go mianem Parakletos w języku greckim pojęcie to oznacza pocieszyciela, orędownika, obrońcę w sądzie, rzecznika.

Bóg wie, czego potrzebujemy

SMUTEK. Pocieszyciel to ten, który przynosi radość, jest przy człowieku w jego trudach i zmaganiach. Ten, który pociesza niejako bierze na siebie człowieczy smutek, pomaga mu go nieść, a czasami niesie go za niego, by człowiek mógł iść dalej. Jak doświadczam tego, że Bóg mi pomaga w konkrecie mojego życia? Jak ociera moje łzy?

ZAGUBIENIE. Rzecznik, to ten, który występuje w naszym imieniu. W sytuacjach, kiedy człowiek nie wie, co powiedzieć, rzecznik mówi za niego. Jest tym, który oręduje, wstawia się za kimś. Opisuje to św. Paweł: Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8,26).Jednak, by On mógł mówić, my musimy zamilknąć. Wsłuchać się w Jego słowa, rady i pouczenia. Nie jest to łatwe, ale warto spróbować. Czy umiem milczeć przed Bogiem, czy chcę wsłuchiwać się w Jego głos?

OSKARŻENIE. Obrońca w sądzie – jest przy kimś, gdy ten znajduje się pod ostrzałem oskarżeń. Wiele razy człowiek staje w ogniu pytań, pomówień, ale też czasami trudnej prawdy o tym kim jest i co robi. Obrońca, to ktoś, kto nie tylko broni nas wobec innych, ale też broni nas przed nami samymi. Pokazuje we właściwym świetle naszą kondycję i nasze czyny. Tu jest rola Ducha Świętego jako Tego, który przekonuje o grzechu i doprowadza do prawdy. Nie pozwala, by Szatan wmówił nam nieprawdę o naszej godności, czy raczej niegodności.

Bóg jedynym Pocieszycielem

Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem (Iz 51,12)
Już w Stary Testamencie Jahwe mówi o sobie jako o pocieszycielu. Izrael tak też doświadczał Boga, jako Tego, który ociera łzy i opiekuje się swoim ludem. Nowy Testament, wraz z objawieniem prawdy o Trójjedynym Bogu, pokazuje też specyfikę działania Osób Bożych. Mimo iż Ojcu przypisujemy dzieło Stworzenia, Synowi – dzieło Odkupienia, a Duchowi Świętemu działo Uświęcenia, to działania te wzajemnie się przenikają (teologia wschodu mówi o perychorezie).

W Janowej Ewangeli widzimy, że Jezus określa Ducha Świętego mianem inny Pocieszyciel. Kto zatem jest tym pierwszym? Z pomocą przychodzi nam fragment 1 Listu św. Jana 2,1b: Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika (użyte greckie parakletos) wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. Zatem tym pierwszym Pocieszycielem jest sam Jezus Chrystus. Ten, który umarł i zmartwychwstał, aby radość nasza była pełna. Wstąpił do Nieba, byśmy i my mogli tam się dostać. Stąd Duch Święty jest drugim Pocieszycielem. On prowadzi dalej dzieło Jezusa, prowadzi Kościół do jeszcze głębszego poznania (zrozumienia) prawdy o Bogu. Nie oznacza to jednak jakiegoś nowego Objawienia, tylko otwieranie naszych oczu na to, co mówił i objawił Jezus Chrystus.

Kim dla mnie osobiście jest Duch Święty? Warto zadać sobie to pytanie i spróbować znaleźć na nie odpowiedź, szczególnie w przededniu Uroczystości Pięćdziesiątnicy.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code