Pedagogia ignacjańska

Załącznik III

Spread the love

ZAŁĄCZNIK III

PRZYKŁADY METOD, KTÓRE MOGĄ POMÓC NAUCZYCIELOM W POSŁUGIWANIU SIĘ IGNACJANSKIM MODELEM WYCHOWANIA

Nb.: Te i inne metody wychowawcze zgodne z ignacjańską pedagogią będą wyjaśnione i zastosowane w programach kształcenia nauczycieli, które stanowią integralną część Projektu ignacjaóskiej pedagogii.

159. kontekst uczenia się
1. Uczeń: gotowość do wzrastania

a) Sytuacja ucznia: diagnoza czynników wpływających na gotowość ucznia do uczenia się i jego wzrastania w wymiarze fizycznym, umysłowym, psychologicznym, społeczno-politycznym, ekonomicznym i duchowym.
b) Styl uczenia się ucznia – jak planować skuteczne nauczanie.
c) Profil wzrostu ucznia – strategia wzrostu.

2. Społeczność

a)  Odczytanie  znaków czasu  –  niektóre narzędzia  analizy społeczno-kulturowej.

3. Szkoła

a) Klimat szkoły – narzędzia oceny.
b) Program:

formalny/nieformalny,
cel i rytm możliwości interdyscyplinarne,
ocenianie wartości programowych.

c) Nauczanie zindywidualizowane.
d) Relacje panujące w kolegiach między administratorami, nauczycielami i personelem pomocniczym.

4. Nauczyciel – oczekiwania i rzeczywistość.

160. Doświadczenie
1. Prelekcja

a) ciągłość
b) organizatorzy kompetentni
c) jasne cele
d) elementy ludzkich czynników
e) historyczny kontekst studiowanego materiału
f) punkt widzenia – założenia autorów podręcznika
g) wzór studiów

2. Umiejętność pytania
3. Aktywność samego ucznia: notatki
4. Rozwiązywanie zagadnienia i uczenie się odkrywania
5. Wspólnotowe uczenie się
6. Tworzenie małych grup
7. Współzawodnictwo
8. Zakończenie lekcji
9. Pomaganie rówieśnikom

161. Refleksja
1.  Doradzanie
2. Zeszyty uczniów
3. “Powtórka” wg stylu ignacjańskiego
4. Studium przypadków
5. Trudności, dyskusje, odgrywanie ról
6. Seminaria podsumowujące

162. Działanie
1. Projekty. Wyznaczanie zadań: dbanie o jakość
2. Doświadczenie w służbie
3. Opracowania i z nimi związane pytania
4. Planowanie i zastosowanie
5. Wybory zawodu

163. Ocenianie
1. Weryfikacja: dostępne alternatywy
2. Samoocena ucznia
3. Ocena różnych zachowań studenta
4. Rady i konferencje nauczycielskie
5. Pytania dla nauczycieli
6. Opracowanie profilów uczniów

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code