Seminarium "Gaudium et spes"

Bibliografia do “Gaudium et spes”

Spread the love

Bibliografia w języku polskim dotycząca “Gaudium et spes”

Sporządziła Ewa Bąkowska

Źródła drukowane

Książki:

Kościół i świat współczesny : wprowadzenie do soborowej konstytucji pastoralnej “Gaudium et spes” / Janusz Zabłocki ; [przedm. Czesław Strzeszewski] .-[Wyd. 2]. – Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych , 1986 .-457, [1] s. ; 19 cm

Artykuły:

Pastoralna posługa Kościoła w Polsce na tle Konstytucji “Gaudium et spes” Soboru Watykańskiego II / Adam Przybecki //Teologia Praktyczna . -T. 4 . -(2003) s. 249-258

“Gaudium et spes?” : chrześcijanie we współczesnym świecie / Guy Bedouelle; tł. z fr. Hubert Łaszkiewicz, Urszula Paprocka-Piotrowska //Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . – 2001 nr 1/2 s. 47-59

Konstytucja “Gaudium et spes” – 30 lat dialogu ze światem / Janusz Bolonek .-Streszcz. w jęz. fr. //Łódzkie Studia Teologiczne. – [T.] 5 .-(1996) s. 3-20

Kościół w służbie dla świata w trzydzieści lat po “Gaudium et spes” / Mario Toso; tł. Tadeusz Żeleźnik. – Streszcz. w jęz. ang. //Społeczeństwo . – 1995 nr 4 s. 807-831

Gaudium et spes : wezwanie do świętości w realiach historii / Santo Quardi; tł. Marcin Masny . – Streszcz. w jęz. ang. //Społeczeństwo . – 1996 nr 1 s. 15-28

Przeobrażenia społecznej doktryny Kościoła na przykładzie konstytucji “Gaudium et spes” / Danuta Mariańska //Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych [Wyd.] Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. – Nr 9 . – (1995) s. 113-125

Ogólny rzut oka na konstytucję “Gaudium et spes” (Le ||panorama de la constitution “Gaudium et spes”) / Alceu de Amoroso. – Chrześcijanin w Świecie, Zeszyty ODISS 1970 nr 8 s.16-30

Wieczna wartość zaangażowania doczesnego według konstytucji “Gaudium et spes” (La ||valeur eternelle de l’engagement temporel – en marge de la const. “Gaudium et spes”) / ks. W. Słomka. – Znak R.21 1969 s.319-334

Postawa dialogu według konstytucji “Gaudium et spes” / ks. Józef Majka. – Colloquium Salutis, Wrocławskie Studia Teologiczne R.2 1970 s.11-17

Odnowa wychowania chrześcijańskiego według “Gaudium et spes” (Le ||renouveau de l’education chretienne selon “Gaudium et spes”) / ks. Janusz Tarnowski. – Katecheta t.18 1974 s.5-11, 50-52, 97-100

Człowiek jego obraz Boży w świetle konstytucji “Gaudium et spes” (L’|homme en tans qu’image de Dieu a la lumiere de la Constitution “Gaudium et spes”). – Częstochowskie Studia Teologiczne 1 1973 s. 105-130

Majka Józef ks.: Geneza i charakterystyka konstytucji Gaudium et Spes (La ||genese et les caracteres distinctifs de la constitution Gaudium et Spes). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego T.10 1967 z.4 s.33-42

Kominek Bolesław abp : Znaczenie konstytucji “Gaudium et spes” dla duszpasterstwa (La ||Constitution “Gaudium et spes” et la pastorale). Znak R.18 1966 s.1310-1318

REROŃ TADEUSZ , ks.Kościół w świecie współczesnym : 30 lat konstytucji “Gaudium et spes”
Wrocław Papieski Fakultet Teologiczny 1996
Wrocławski Przegląd Teologiczny, IV, 1996, 1, s.140-143,

Płonka F., Zaangażowanie chrześcijańskie w świat według soborowej konstytucji “Gaudium et spes” : Studium teologiczno-moralne.
Analecta Cracoviensia, 9, 1978 (inni podają: 1977), s. 311-326,

Kowalski Jan , Człowiek jako obraz Boży w świetle konstytucji “Gaudium et spes”. Częstochowskie Studia Teologiczne, 1973, s. 105-130,

Włodarczyk S. , Człowiek w świetle Tajemnicy Chrystusa : (Uwagi na marginesie art.22 Konst. “Gaudium et spes”.
Częstochowskie Studia Teologiczne, 5, 1977, s. 77-82.

Teksty dostępne w Internecie

Rozważania Tadeusza Bartosia OP i dyskusja o “Gaudium et spes”

Jeśli znasz inne pozycje papierowe, a zwłaszcza on line dotyczące “Gaudium et spes”, prosimy uprzejmie o nadesłanie informacji lub linków na adres Redakcji.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code