Piątek - 3 grudnia 2004

Czytania na dzisiaj

Spread the love

3 GRUDNIA 2004
Piątek

Pierwsze czytanie: Iz 29, 17-24

17 Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? 18 W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. 19 Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, 20 bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: 21 którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym. 22 Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: “Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, 23 bo gdy ujrzy [swe dzieci], dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela”. 24 Duchem zbłąkani poznają mądrość, a szemrzący zdobędą pouczenie.

Ps 27

Ewangelia: Mt 9, 27-31

27 Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: “Ulituj się nad nami, Synu Dawida!” 28 Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: “Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: “Tak, Panie!” 29 Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: “Według wiary waszej niech wam się stanie!” 30 I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: “Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!” 31 Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code