O nas

Portal Tezeusz powstał jesienią 2004 roku i działa nieprzerwanie już prawie trzynaście lat. Zaczęło się od niewielkiej stronki, którą tworzyła wspólnota kilkorga przyjaciół. Dziś Tezeuszowe zasoby liczą około 10 000 tekstów dotyczących religii, duchowości, filozofii, psychologii, problematyki społecznej i kulturalnej, a także ponad 25 000 dyskusji na blogach i forach. Taki rozwój został osiągnięty bardzo skromnymi prywatnymi środkami finansowymi, dzięki pracy wielu osób, wolontariuszy i pasjonatów, którym bliska była wizja chrześcijaństwa zawarta w Misji Tezeusza.

Przełomowym momentem stało się zarejestrowanie Fundacji Tezeusz w listopadzie 2008 roku. Tę instytucjonalizację uznaliśmy za konieczny warunek przetrwania Tezeuszowego dzieła i rzeczywiście otworzyła ona nowe perspektywy. Teraz zgodnie ze statutem możemy prowadzić działalność gospodarczą i ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych. Dzięki dotacji PFRON udało się zatrudnić 2 osoby na pełnych etatach. Przyjmujemy także bezrobotne osoby na kilkumiesięczne staże redakcyjne, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.

Dotacja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozwoliła nam zrealizować duży projekt debat Polska Tolerancja. Liczymy na to, że kolejne granty, pozyskane ze źródeł europejskich i krajowych, pomogą wzbogacić ofertę oraz podnieść merytoryczny i techniczny poziom portalu. Pragniemy coraz wyżej stawiać sobie poprzeczkę, aby Tezeusz mógł być jednym z najważniejszych katolickich mediów opiniotwórczych w Polsce.

31 sierpnia 2009 roku Fundacja Tezeusz uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Daje to sporo przywilejów, do których należy możliwość przekazywania przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego. Wiąże się to jednak również z poważnymi obowiązkami, takimi jak: sporządzanie oraz publikowanie corocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych czy poddawanie się kontroli ze strony odpowiednich urzędów państwowych. W ten sposób darczyńcy uzyskują gwarancję jawności i pełnego wglądu w wydatkowanie ofiarowanych nam pieniędzy.

W lutym 2011 roku udało nam się zakupić dom w Kasince Małej, który wcześniej przez trzy lata był wynajmowany na potrzeby Fundacji Tezeusz. Również w 2011 roku powstał Antykwariat Tezeusza – niezależna od Fundacji Tezeusz prywatna firma, która  ma stanowić materialne zabezpieczenie dla fundacyjnych i portalowych działań.

Misja Tezeusza

Dziś Tezeusz staje wobec nowych wyzwań, związanych z konfliktami w polskim społeczeństwie. Chcemy rozmawiać o roli Kościoła w demokratycznym państwie, a także o tym, jak Kościół hierarchiczny powinien towarzyszyć świeckim w trudnych momentach dziejowych przełomów, jaki Kościół chcemy i powinniśmy tworzyć wspólnie – świeccy z duchownymi. Wierzymy, że zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa miejsce chrześcijanina jest w Kościele, a nie gdzieś poza nim. Zdajemy sobie jednak sprawę, jak trudno wielu osobom odnaleźć się w polskich świątyniach i parafiach. Nam, redaktorom Tezeusza takie problemy nie są również obce.  Pragniemy dzielić się z Wami swoimi przeżyciami i przemyśleniami, dyskutować, wspierać się wzajemnie w naszych wspólnych troskach o dobro Polski i Kościoła. Niech zaproszeniem do rozmowy będzie tekst Małgorzaty Frankiewicz Kościół a demokracja.

Na przełomie grudnia 2016 i stycznia 2017 portal Tezeusz przeżył największą w swojej historii zmianę techniczną, przenosząc się w całości do nowego kreatora stron. Mamy nadzieję, że zaakceptujecie tę zmianę.

***

Fundacja Tezeusz

34 – 734 Kasinka Mała 657

KRS 0000315831

REGON 120826282,

NIP 7372137354

 

Prezes Zarządu Fundacji Tezeusz

Małgorzata Frankiewicz

 

Rada Fundacji Tezeusz

Zofia Jaros

Maria Kudroń

Andrzej Miszk