Scena pokory

Rozważanie na Niedzielę Chrztu Pańskiego, rok A1   Dzisiejsze czytania   Chrzest Jezusa jest jedną bardziej malowniczych scen biblijnych. Dzieci Zobacz więcej