,

Priorytety i tematy „Tezeusza” w roku 2008

Ze względ na wagę i wielość omawianych zagadnień musieliśmy przedłużyć „Tydzień dla Tezeusza” o kilka dni. W ostatnich czterech dniach w Domu „Tezeusza” omawialiśmy następujące tematy:

1.       „Tezeusz” w szerszym kontekście kulturowym, kościelnym i sieciowym.

2.       Obecna kondycja „Tezeusza”: morale zespołu i środowiska; środki osobowe, instytucjonalne, materialne i techniczne; potencjał twórczy, intelektualny, redakcyjny, pisarski, czytelniczy.

3.       Priorytety i pomysły redakcyjne na najbliższy rok.

4.       Perspektywy finansowe portalu i Fundacji.

5.      Fundacja „Tezeusz” w środowisku lokalnym: parafia, wieś, gmina.

Nie jesteśmy w stanie podzielić się z Wami, choćby skrótowo, całym naszym namysłem. Dziś napiszę jedynie o wybranych aspektach „Priorytetów i pomysłów redakcyjnych na najbliższy rok” .

Priorytety „Tezeusza”:

Twórczość:

 1. Publikowanie wartościowych tekstów z dziedziny teologii, duchowości, filozofii i humanistyki z prawem pierwodruku oraz z obiegu wtórnego.
 2. Inspirowanie merytorycznych i żywych dyskusji na ważne tematy.
 3. Rozwój Blogów: jakościowy i ilościowy.
 4. Zwiększanie liczby wartościowych nagrań wideo i audio towarzyszących tekstom lub/ autonomicznych.

Współpraca:

 1. Pozyskiwanie do współpracy nowych dobrych autorów, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów i debiutantów.
 2. Pozyskanie kompetentnego i dyspozycyjnego admina portalu.

Infrastruktura techniczna:

 1. Zapewnienie portalowi bieżącej obsługi technicznej.
 2. Modernizacja techniczna portalu, czyli wymiana „silnika”, podobnie jak zostało to zrobione w Blogach.

Finanse:

 1. Wprowadzenie płatnej i niedrogiej subskrypcji dostępowej do portalu.
 2. Pozyskanie wartościowych grantów zbieżnych merytorycznie z Misją „Tezeusza” i Celami Fundacji.
 3. Pozyskiwanie kolejnych sponsorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Promocja:

 1. Promocja „Tezeusza” w interesujących nas środowiskach.  ***

Cele redakcyjno-merytoryczne portalu.

Długofalowym redakcyjnym priorytetem „Tezeusza” jest stworzenie opiniotwórczego portalu specjalizującego się w tematyce teologicznej (zwł. eklezjologii, dogmatyce i teologii moralnej), duchowościowej, filozoficznej (zwł. etycznej), humanistycznej (interdyscyplinarna refleksja nad kondycją człowieka i współczesnej cywilizacji) i artystycznej (zwł. pisarstwo, muzyka i sztuka wizualna) adresowanego zarówno do intelektualnej elity, ale też do inteligentów i młodych zainteresowanych tą problematyką. Najważniejsze jest dla nas inspirowanie twórczego teoretycznego namysłu i artystycznego wyrazu artykułującego nieoczywiste cechy ponowoczesnej rzeczywistości i duchowości. Cechą konstytutywną i oryginalną portalu ma być inicjowanie ważnych i żywych merytorycznych dyskusji wokół wartościowych tekstów, podejmujących fundamentalne sprawy ludzkiego życia w kontekście współczesnych wyzwań. Chcemy, by publikacji coraz lepszych tekstów towarzyszyła oryginalna amatorska i debiutancka twórczość polskiej inteligencji i młodzieży – Blogi, rozważania, dyskusje – będąca żywym świadectwem egzystencjalnych narracji i aplikacji teoretycznego namysłu.

Aksjologicznie najważniejszymi źródłami i tematami naszych działań są: chrześcijańska, a zwłaszcza katolicka tradycja, następnie kultura starożytnych Greków i Rzymian (szczególnie filozofia i literatura), religijne i kulturowe dziedzictwo żydowskie, świecki humanizm porenesansowy, dylematy nowoczesności i ponowoczesności. Chcemy, by właśnie te inspiracje i obszary problemów były w różny sposób obecne w „Tezeuszu”. Choć interesuje nas interdyscyplinarne zderzanie różnych ujęć i i tematów w refleksji nad człowiekiem, naszym priorytetowym aspektem  i obszarem zainteresowania będzie etyka, zarówno filozoficzna, jak i teologiczna. (Aksjologiczne fundamenty portalu zostały wyrażone w Misji.)

Tym priorytetom będą podporządkowane pozostałe aspekty naszej aktywności: personalny, merytoryczny, techniczny, finansowy, promocyjny. 

Ludzie tworzący „Tezeusza” kluczowym warunkiem dokonań.

Tworzenie wysokiej jakości w każdej dziedzinie jest sprawą złożoną, na którą składa się swoiście powiązany splot różnorakich ponadprzeciętnych działań i namysłu. Udaje się to niewielu jednostkom i organizacjom. Trudno nam dziś przewidzieć gdzie sięga granica naszych możliwości i rozwoju: czy ostatecznie będzie to coś jedynie przyzwoitego i pożytecznego, czy wybitnego i prekursorskiego: czas pokaże. Wiemy natomiast, że sprawą kluczową w tworzeniu wysokiej jakości dzieła są ludzie: ich potencjał, morale, wzajemne zaufanie, możliwości rozwojowe. Dlatego szeroko pojęty rozwój osób zaangażowanych w „Tezeusza” i ich twórczość oraz inspirowanie do współpracy z nami wartościowych osób podzielających w całości lub częściowo Misję portalu uważamy za absolutny priorytet i warunek powodzenia wszystkich naszych celów. 

Problematyka, jaką chcemy podejmować w „Tezeuszu” jest czymś ważnym. Wybór tematów powinien odzwierciedlać nasze priorytety problemowe, czyli, to o czym uważamy, że myśleć trzeba i warto.

Oto niektóre tematy, które chcielibyśmy podjąć w „Tezeuszu” w 2009 i 2010 roku (sformułowania tytułów mają charakter roboczy): 

 1. Jaka etyka dominuje w teorii i praktyce współczesnego Zachodu? Jakiej etyki potrzebujemy?
 2. W jakiego Boga wierzymy i gdzie Go szukamy? Wiara i duchowość współczesnego człowieka i Polaka.
 3. Dlaczego świętość jako ideał moralno-duchowy nie budzi naszego entuzjazmu? Co w zamian? Współczesne ideały osobistego rozwoju i szczęścia.
 4. Kryzysowy charakter (po)nowoczesności. Na czym polega i jak to wytrzymujemy? Czy Zachód przetrwa?
 5. Inflacja seksu. Wielkie oczekiwania i tylu niespełnienionych. Dlaczego?
 6. Czy wiara w wieczność ma jeszcze znaczenie? Kondycja współczesnych marzeń eschatologicznych.
 7. Czy Nietzsche miał rację wieszcząc „śmierć Boga” i „hipokryzję chrześcijan”? Dlaczego Nietzsche stał się największy świeckim prorokiem ponowoczesności?
 8. Dlaczego kochamy mieć pieniądze i wciąż o nich myślimy? O Polakach, czyli dramat materialistycznych pięknoduchów.
 9. Polska bezmyślność i lenistwo duchowe. Mit czy prawda? Czy jesteśmy narodem kulturowo wtórnym? Czy to prawda, że w Polsce prawie nikt nie traktuje myślenia (nieutylitarnego)      poważnie? I co z tego wynika?
 10. Globalizacja  ducha, czyli duchowość człowieka globalnego.
 11. Wykluczeni, znękani, biedni, upośledzeni. Dlaczego? Źródła uniwersalnej i współczesnej niesprawiedliwości i nasze moralne dylematy.
 12. Powołanie do samotności, czy do innej miłości? Dramat i wielkość osób samotnych.
 13. Rodzina: fałszywy absolut, ograniczenie, czy wspólnota miłości? Czym jest polska rodzina? A czym chcielibyśmy, by była?
 14. „Cóż jest prawda?” Czy wierzymy jeszcze w prawdę absolutną czy zupełną jej relatywność?
 15. Polityka: dobro wspólne czy teatr manipulacji? O degeneracji sfery publicznej i złowrogich tego konsekwencjach dla dobra wspólnego i człowieka prywatnego.
 16. Utopie XXI wieku. Dlaczego i dokąd uciekają ludzie zmęczeni cywilizacją Zachodu?
 17. „Kupuję, więc jezdem”. Konsument na kozetce psychoanalityka, czyli dlaczego zarabianie i konsumowanie stało się obsesją człowieka Zachodu?
 18. Psychoterapeutyczna mentalność, czyli ucieczka od rozumu i duszy do emocji i ciała.
 19. Czy Jezus jest jeden? Wyzwania pluralizmu religijnego współczesności dla chrześcijan.
 20. Mądrość ciała i natury. Czy ciało coś nam mówi? Czy warto słuchać ciała? Czym jest? Cielesność jako wymiar naszego człowieczeństwa.
 21. Bioetyka, czyli etyczne granice ingerencji w życie człowieka. Między dramatem bezpłodnych małżeństw a życiem i godnością bezbronnego zarodka. Gdzie zaczyna się człowiek?
 22. Mistyka i modlitwa. Kim są mistycy? Jaka jest nasza modlitwa? Czy życie bez modlitwy ma sens?
 23. O Bogu w Kościele i poza nim. Czy Kościół pomaga nam w spotkaniu Boga i dorzewaniu naszego człwieczeństwa, czy przeszkadza? O świętości i grzeszności współczesnego Kościoła w Polsce.

Kontemplacyjny rytm głębszych wydarzeń

Zasadniczo nie zamierzamy być portalem i medium „wydarzeniowym”, czyli takim, którego tematy są echem aktualnych wydarzeń prezentowanych przez media, choć nie wykluczamy takich inspiracji przy szczególnych okazjach. Ważniejsza dla nas wydaje się jednak bardziej fundamentalna refleksja i debata, której owoce każdy może samodzielnie aplikować to tego, co przynosi życie. Takie podejście pewnego dystansu do wydarzeniowości i medialnego charakteru kreowanego świata wynika z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest szukanie głębszego rytmu i sensu rzeczywistości, który zwykle umyka medialnym doniesieniom. Rytm i wybór tematów chcemy czerpać z kontemplacji i namysłu nad tym, co naprawdę Ważne dla człowieka. 

CDN

Moje blogi na video w YouTube  


 

Komentarz

 1. ahasver

  Po serpentynach!

   Bardzo ciekawa tematyka zagadnień. Prawdopodobnie w większości z nich, będę – stety lub niestety dla Was – "maczać palce". Ciekawe wydaje się zagadnienie 7. Bóg bowiem umarł i jedyną perspektywą bycia we właściwy sposób jest dążenie do Nadczłowieczeństwa; Jedyną istotną różnica pomiędzy wiarą prawdziwych Chrześcijan a interpretacją zwolenników teorii Woli Mocy jest przesunięcie semantyczne terminu "Człowiek" używanego przez F.Nietzschego względem pojęcia chrześcijańskiego lub ujmowanego w filozofii przed-nietzscheańskiej. Następną sprawą jest kwestia czasowości Boga; Otóż "Śmierć Boga" Fryderyka Nietzschego nie musi dokonywać negacji Jego istnienia – stanowi tylko wykluczenie możliwości orzekania o Nim na podstawie bezpośrednich analogii do czasu własnej egzystencji. Nietzsche nie był tylko pierwszym prorokiem świeckości. Był "ostatnim" prorokiem Boga (Ostatnim "był" Nadczłowiek; w wierze Chrześcijan będzie Nim Chrystus). Po nim cokolwiek może dokonać Ten, który przezwycięży (ł – ?) śmierć Boga. Nietzsche w zachwycie spojrzał na Jutrzenkę. Wschodzi i niesie wiedzę radosną, tak radosną, że prześwietlającą każde słowo na wylot. Tą wiedzę musimy – MUSIMY! – pojąć wszyscy. Niezależnie od religii, wyznania, światopoglądu, tożsamości.

  Pozostaje nam zatem jazda do przodu. Po górskich serpentynach. To dobrze, bo to ciekawa przygoda.

   http://pl.youtube.com/watch?v=Z4PW4wUz2jk&feature=PlayList&p=CFD7C814D907F043&playnext=1&index=43

  To dobrze, że człowiek będzie mógl bez przeszkód natury fizycznej skomunikować się z drugą myślą w zaciszu swej myśli, tzn. z dala od medialnego ferworu na temat wydarzeń z tego świata.

   

   
  Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code